Ny Gitte Henning beställd från Spanien

Henning Kjeldsen genom Gitte Henning A/S har beställt en ny miljövänlig pelagisk fiskebåt från det spanska varvet Zamakona i Bilbao. Konstruktör av fartyget är Salt Ship Design AS i Norge.

Henning Kjeldsen säger att han ursprungligen tänkte dra sig ur fisket efter försäljningen av Gitte Henning till Färöarna, och också hade erbjudanden för alla sina pelagiska fiskerättigheter men att han ändrat sig.

Den nya båten kommer att ha ett antal miljövänliga lösningar, många av dem nya i pelagiskt fiske. Under hela designprocessen och i valet av utrustning har fokus varit på förbättrad fiskkvalitet och minskning av utsläpp genom minskade energibehov och effektiv kraftproduktion.

Den enda stora propellern som är vanlig på pelagiska trålare har ersatts med två propellrar och en tvillingskrovskonstruktion. Resultatet är mer energimässigt optimal akter- och propellerkonstruktion som leder till mindre bränsleförbrukning. Ofta behövs en stor rodervinkel på konventionella fiskebåtar för att korrigera för väder och vind som försöker dra fartyget från kursen. Två propellrar ger möjlighet att styra fartyget med minimalt roderutslag, vilket ytterligare minskar energiåtgången

De två propellrarna drivs av två elektriska Permanentmagnet-motorer (PM). Denna typ av motor har mindre energiförluster än traditionella elmotorer, särskilt vid låga motorvarvtal. Lågt varvtal minskar mekaniska energiförluster då behovet en reduktionsväxel för att få ner varvtalet på propellern försvinner.

Alla vinschar ombord drivs också av PM-motorer. PM-motorer i kombination med batterier ger också möjlighet att regenerera och lagra energi som kan användas vid senare tillfälle. Denna energi är tillgänglig för andra konsumenter och kan till exempel användas för framdrivning eller RSW-kylning. Risken för att släppa ut hydraulolja i havet elimineras genom att ha elektriska vinschar istället för hydrauliska vinschar.

RSW-området vid nya Gitte Henning är ordnat på ett nytt sätt. Fartyget är utrustat med fyra oberoende kylsystem med fyra RSW-tankar för fisk per system. Detta ger en mer effektiv kylprocess genom att endast kyla delar av fisktankens volym åt gången. Vakuumsystemets kapacitet för lossning har ökats med 40% jämfört med normal lossningskapacitet. Sammantaget kommer detta att ge en skonsammare fiskebehandling och därmed bättre råmaterialkvalitet.

Fem dieseldrivna generatorer, belägna i två separata maskinrum för bästa möjliga säkerhets- och arbetsmiljö, förser framdrivningsmotorerna och allt annat ombord med elektricitet. Alla dieselmaskiner är utrustade med katalysator för att minska utsläppen. En pelagisk trålares energibehov varierar mycket med varierande väder, kylbehov, hastighet etc. Flera generatorer bidrar till ökad flexibilitet.

Batterierna på båten ökar flexibiliteten ytterligare. Regenererad kraft från vinschen under trålning hjälper också till att ladda batterierna. På detta sätt undviker dieselmotorn oönskade belastningsvariationer som i sig ger en bränsleminskning. Batterierna är placerade i ett separat rum, vilket ger en extra nödkraft utöver dieselgeneratorerna i de två maskinrummen. Dessutom kommer de att minska buller och utsläpp i hamnen avsevärt.

Nya Gitte Henning byggs för både trålning och snörpvadsfiske. Den ska bli 87,60 m lång och 20 meter bred. Yanmar ska leverera generatorer och Brunvoll PM-motorer, propellrar och sidopropellrar, SeaQuest fiskpumpar och kranar, Evotec vinschar och Johnson Controls RSW-anläggningen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!