Det marina livet och fisket hotas av syrebrist

Förlusten av syre i havet hotar alltfler fiskarter vilket har långtgående effekter på ekosystemen, varnar en ny rapport från Internationella Naturvårdsunionen, IUCN. Forskningsrapporten Ocean deoxygenation: Everyone´s problem, är den största studien hittills om orsaker, effekter och möjliga lösningar på havens brist på syre.

– Att haven förlorar syre är mycket allvarligt. MSC har länge arbetat för levande hav och hållbart fiske, och det arbetet blir ännu viktigare i ljuset av klimatförändringarnas inverkan på haven och ekosystemen. MSC-certifierade fisken genomgår årliga kontroller och är bundna att arbeta kontinuerligt med sina villkor för att höja standarden i fisket, säger Linnéa Engström, programdirektör för MSC Skandinavien och Östersjöregionen, i ett pressmeddelande

För arter som tonfisk och svärdfisk, några av de mest älskade matfiskarna världen över, är syrebrist och föroreningar från till exempel jordbruk, avlopp och vattenbruk ett stort hot, enligt rapporten som släpptes idag vid FN:s klimatkonferens i Madrid. Dessa stora rovfiskar är speciellt känsliga på grund av sitt energibehov. Fiskarna söker sig till grundare ytvatten där det syrerika vattnet ansamlas, och det gör dem mer sårbara för överfiske. Mycket lågt syre i havet kan också påverka grundläggande processer som upptag av kväve och fosfor, något som är livsviktigt för livet på jorden, varnar rapporten. 

– När haven förändras, händer det att fisken söker sig till kallare och mer syrerikt vatten. Detta får stora konsekvenser för människor som lever av fisket. Vi kan även se att konflikterna om hur kvoterna av fisket ska delas upp mellan kuststaterna ökar. Där spelar MSC en viktig roll då vårt arbete kan underlätta en dialog och få stora aktörer att prioritera ett hållbart fiske, säger Linnea Engström 

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!