En del sportfiskare har inte alla hästar hemma

Länsstyrelsen i Stockholms län har lagt ett förslag om fler områden som ska skyddas från allt fiske. Det rör sig om cirka 30 havsvikar från Grisslehamn i norr till Nynäshamn i söder som kan få fiskeförbud under våren:

Ett 30-tal vikar från Grisslehamn i norr till Nynäshamn i söder kan få fiskeförbud under våren. 

– Jag kommer att lämna in förslaget till Havs- och vattenmyndigheten om några veckor, säger länsfiskekonsulent Henrik C Andersson.

Initiativet till att freda vikarna kommer i de flesta fall från fiskerättsägarna själva. 

– Jag har fått en hel hög med propåer under senaste åren från fiskerättsägare som är bekymrade över utvecklingen av fiskbestånden. 

Undersökningar visar att antalet gäddor minskat kraftigt i Stockholms skärgård. Fiskeförbuden kan lokalt komma att ge stora effekter på antalet bestånden.

Ytterligare ett 20-tal vikar kan skyddas i läns som gränsar till Stockholms län. Meningen med det aktuella förslaget är att revidera fiskereglerna i Gävleborgs, Uppsalas, Stockholms, Södermanlands och Östergötlands län. Även fredning av ett antal bäckmynningar ingår i förslaget.

Som en följd av förslaget har Henrik C. Andersson fått hot riktade mot sig:

Efter att tidningen Mitti gjort en intervju med länsfiskekonsulenten Henrik C Andersson om införande av nya fredningsområden för fisk, startade en het diskussion i en facebookgrupp där några var starkt kritiska till arbetet. I en sidotråd på en av debattörernas egna sida uttryckte en person åsikten att ”Arkebusering borde väl bli lagligt igen i vissa fall tycker man väl ”. 

Henrik C Andersson som upplevde det hela som ett hot är övertygad om att den person som framförde det han uppfattade om ett grovt hot är en sportfiskare.

Organisationen Sportfiskarna tar dock självklart avstånd från det hotfulla agerandet och menar att deras medlemmar i huvudsak stöder initiativet till fler skyddade områden. De vill dock att även annat fiske begränsas samt att bestånden skyddas från säl och skarv. Det första är inget problem. Det bedrivs inte så mycket annat fiske i grunda vikar och fredas områdena är inte heller yrkesfiske tillåtet där. För att bestånden ska kunna skyddas från säl och skarv krävs dock att licensjakt införs. För säl kan det vara på väg men så har det varit i många år redan så nån snabb lösning tycks inte finnas.

Den sportfiskare som framförde hotet är knappast representativ för sportfiskarna som grupp utan helt enkelt en sportfiskare som inte kan föra sig ordentligt i möblerade rum.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!