Danska landningar av sill 2019

Det danska sillfisket domineras av ett fåtal företag. Fisket bedrivs i Nordsjön, Norska havet, Skagerak och Östersjön med huvuddelen av fisket i Nordsjön. Koncentrationen av fisket till ett fåtal båtar är lika uttalad som på Island, och större än i Sverige och Norge.

Landningar av NVG-sill per båt 2019, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. HG 264 Ruth, 5 813, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 2. HG 333 Isafold, 4 702, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 3. S 349 Gitte Henning, 3 268, Gitte Henning A/S, Skagen
 4. HG 265 Asbjørn, 3 166, Asbjørn A/S, HIrthals
 5. S 264 Astrid, 1 405, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 6. E 349 Cattleya, 1 104, Cattleya A/S, Esbjerg
 7. HG 62 Beinur, 1 088, Beinur A/S, Hirtshals
S 264 Astrid. Bild: Astrid Fiskeri A/S

Landningar av sill från Nordsjön per båt 2019, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 264 Astrid, 17 940, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 2. S 349 Gitte Henning, 14 569, Gitte Henning A/S, Skagen
 3. HG 264 Ruth, 13 309, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 4. HG 333 Isafold, 12 890, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 5. HG 265 Asbjørn, 6 696, Asbjørn A/S, HIrthals
 6. HG 62 Beinur, 6 253, Beinur A/S, Hirtshals
 7. L 920 Tina Jeanette, 5 235, Brdr. Langer A/S (75%), Thyborøn
 8. S 364 Rockall, 3 227, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 9. E 349 Cattleya, 2 381, Cattleya A/S, Esbjerg
 10. S 205 Ceton, 1 866, Gifico ApS, Skagen

I Östersjön fiskar nästan enbart svenskägda danska fiskebåtar samt en mängd mindre båtar som främst är hemmahörande på Själland.

Gamla S 205 Ceton, numera GG 203 Ginneton. Bild: Fiskeri AB Ginneton

Landningar av sill från östra Östersjön per båt 2019, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 205 Ceton, 2 274, Gifico ApS, Skagen
 2. AS 202 Neptun, 2 069, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 3. AS 464 Stella Nova, 1 595, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Grenå
 4. S 144 Themis, 1 135, Themis Fiskeri A/S, Skagen
HG 333 Isafold

Totala landningar av sill per båt 2019, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 264 Astrid, 19 425, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 2. HG 264 Ruth, 19 121, Rederiet Ruth A/S, Hirtshals
 3. S 349 Gitte Henning, 17 837, Gitte Henning A/S, Skagen
 4. HG 333 Isafold, 17 794, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 5. HG 265 Asbjørn, 9 862, Asbjørn A/S, Hirtshals
 6. HG 62 Beinur, 7 341, Beinur A/S, Hirtshals
 7. L 920 Tina Jeanette, 5 235, Brdr. Langer A/S (75%), Thyborøn
 8. S 205 Ceton, 4 140, Gifico ApS, Skagen
 9. S 364 Rockall, 3 886, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 10. E 349 Cattleya, 3 485, Cattleya A/S, Esbjerg
 11. AS 202 Neptun, 2 345, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 12. AS 464 Stella Nova, 1 595, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Grenå
 13. S 144 Themis, 1 135, Themis Fiskeri A/S, Skagen

Av de 12 största sillfiskeföretagen i Danmark är 5 stycken ägda av svenskar, två av dessa företag har också fiskeriverksamhet i Sverige, Astrid Fiskeri A/S (via moderbolaget Astrid Fiske AB) och Gifico ApS (via huvudägaren Fiskeri AB Ginneton som äger 50%). Familjen Ryberg/Lorentsson som äger Themis Fiskeri A/S via Rylo AB äger också Jette Kristine E 727 ApS via Rylo Danmark ApS.

Totala landningar av sill per företag 2019, namn, ton, ägare, hemort

 1. Astrid Fiskeri A/S, 23 311, Astrid Fiske AB (fam. Johansson), Skagen
 2. Gitte Henning A/S, 19 579, Henning Kjeldsen, Skagen
 3. Rederiet Ruth A/S, 19 121, Gullak Madsen, Hirtshals
 4. P/R HG 333 Isafold, 17 794, Karsten Mølgaard & Lise Bjørn Jørgensen, Hirtshals
 5. Asbjørn A/S, 9 862, fam. Magnusen, Hirtshals
 6. Beinur A/S, 7 341, fam. Tindskard, Hirtshals
 7. Brdr. Langer A/S, 5 235, fam. Langer, Thyborøn
 8. Gifico ApS, 4 140, fam. Claesson, Skagen
 9. Cattleya A/S, 3 485, Flemming Pedersen, Esbjerg
 10. Odeskar Fiskeri A/S, 2 345, fam. Andersson, Grenå
 11. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 1 595, fam. Bryngelsson, Grenå
 12. Themis-koncernen, 1 531, fam. Ryberg, Skagen

Källor: Fiskeristyrelsen, CVR,

Läs också:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!