Är Henning Kjeldsen på väg in i svenskt fiske?

Henning Kjeldsen är en av Danmarks största yrkesfiskare. Hans företag äger en lång rad fiskebåtar men har inga möjligheter att skaffa sig större fiskerättigheter i Danmark än de han redan har. I Sverige skulle han dock kunna skaffa sig fiskerättigheter och fiskelicens eller tillgång till fiskelicens.

För att kunna skaffa sig fiskelicens i Sverige krävs följande:

  1. Av inkomsten från fisket ska minst hälften komma från landningar i svensk hamn.
  2. Minst hälften av fiskeresorna ska utgå från svensk hamn.
  3. Minst hälften av besättningen är bosatt i Sverige.
  4. En juridisk person har ett fast driftsställe i Sverige.

Idag finns det två båtar som ägs av Henning Kjeldsens företag Gitte Henning A/S som har sin bas för fisket i Simrishamn. Det är S 47 Lasse och S 49 Birgitte Martine som fiskar sill och skarpsill i Östersjön. De landar det mesta i Simrishamn. Sannolikt uppfyller dessa båtar idag punkt 1 och 2.

S 47 Lasse och S 49 Birgitte Martine i Simrishamn

Att uppfylla de övriga punkterna är lätt, Henning Kjeldsen behöver inte ens söka fiskelicens. Det är bara att bilda ett dotterbolag eller systerbolag till Gitte Henning A/S i Sverige, att anställa en eller två svenska yrkesfiskare med fiskelicens som får ansvaret för en båt, låta nån eller några av de danska besättningsmännen bosätta sig i Sverige, flagga en eller båda båtarna i Sverige, köpa lite svenska fiskerättigheter och vips är Henning Kjeldsen etablerad i det svenska fisket.

Genom att många båtar försvinner från torskfisket är det också möjligt att uppfylla kraven på att fiskekapaciteten inte ska öka. Det finns också tillgång till svenska yrkesfiskare att anställa på grund av torskfiskestoppet samt fiskerättigheter att köpa då ett antal svenska silltrålare nyligen sålts, en av dem fiskar numera med dansk flagg som S 206 Ahlma och hette tidigare GG 206 Ahlma. De kan ta hand om de danska fiskerättigheterna som Henning Kjeldsen har i Östersjön medan han tar hand om deras i Sverige. 2021 vet vi om Henning Kjeldsen är på väg in i svenskt fiske eller inte.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!