Antalet fiskelicenser minskar men minskar antalet yrkesfiskare?

Antalet fiskelicenser i Sverige minskar. I januari 2020 fanns det strax under 1 100 yrkesfiskelicenser i Sverige. Detta tolkas som att antalet yrkesfiskare minskar. Men det är inte säkert.

De flesta licenser som försvinner tillhör gamla yrkesfiskare som bara behållit sin licens av tradition och gammal vana. Många av dem har i praktiken inte varit aktiva yrkesfiskare på årtionden. Det innebär därför ingen egentlig minskning av yrkesfisket i Sverige.

Det krävs inte heller fiskelicens för att arbeta ombord på en fiskebåt. På en båt behöver bara en person ha licens vilket betyder att antalet yrkesfiskare är större än vad antalet licenser tyder på. Så har det troligen alltid varit.

Yrkesfiskare i insjöar är inte medräknade i antalet fiskelicenser. De har istället en så kallad personlig licens. De som bedriver yrkesfiske med enskild rätt är inte heller inräknade då de inte behöver licens. Sådana yrkesfiskare finns i insjöar och sannolikt också i Östersjön.

Dessutom finns det idag ett antal yrkesfiskare som arbetar på utlandsflaggade båtar i Danmark, Tyskland, Finland, Marocko, Västsahara och kanske ännu fler länder. De flesta av dem får sin lön utbetald i Sverige och är formellt anställda av ett företag i Sverige som hyr ut personal till ett företag i annat land. De två företagen har i allmänhet samma svenska ägare.

Men det är också sannolikt att torskfiskestoppet i Östersjön även innebär ett minskat antal yrkesfiskare i realiteten. På grund av detta så minskar troligen antalet yrkesfiskare.

Antalet yrkesfiskare är dock av flera skäl fler än antalet fiskelicenser och många med fiskelicens är inte längre att anse som yrkesfiskare. Det betyder att vi faktiskt inte vet hur många aktiva yrkesfiskare det finns i Sverige. Dagens statistik är oduglig och säger ingenting om det faktiska antalet yrkesfiskare i Sverige.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!