Svenska landningar av siklöja 2019

Siklöja fiskas yrkesmässigt i Bottenviken, Vänern och Mälaren. Siklöja fiskas för rommens skull men idag säljer de flesta företagen också filéer till konsumtion. När det gäller fisket i Bottenviken har jag siffror på fångsterna per båt men det finns inte för andra fiskevatten där siklöja fiskas. Siklöja fiskas i Bottenviken i huvudsak med bottentrål i form av partrålning medan garn är det vanliga i andra fiskevatten.

2018 landades 197 ton siklöja från Vänern och 4 ton från Mälaren. Kvoten i Bottenviken för 2019 var 700 ton. År 2018 landades 982 ton siklöja.

Siklöjefisket i Bottenviken kan betraktas som ett kustnära småskaligt fiske. Många av de som fiskar siklöja med bottentrål fiskar också sill (strömming) med samma båt samt sik och lax med andra båtar under andra delar av året.

Trålområdena är reglerade i förordningar och i Havs- och vattenmyndighetens trålfisketillstånd som yrkesfiskarna erhåller. Vissa delar av skärgården är avlysta från trålfiske för att minska störningar på siklöjans lekområden. Trålningen genomförs företrädesvis på vattendjup mellan 10-40 meter. 

Kvoten av siklöja är en inhemsk svensk angelägenhet. Internationella instanser lägger sig inte i besluten. SLU Aqua står för de vetenskapliga råden. Förvaltningen är så kallad samförvaltning som sköts av de båtar som har tillstånd att fiska siklöja och deras organisation Norrbottens Kustfiskare PO (NKF) i samarbeta med Havs- och vattenmyndigheten.

HA 30 Vilma. Bild: Guldhaven Pelagiska AB

Landningar av siklöja i Bottenviken år 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn, kommentar

 1. HA 30 Vilma, 98, Guldhaven Pelagiska AB (Bodlund & Karlsson), Kalix/Storön
 2. PÅ 16 Brottsjö, 63, Perssons Löjrom AB (Persson), Piteå
 3. LÅ 18 Nova, 62, Sundströms Fiske AB, Luleå/Lövskär
 4. PÅ 34 Polaric, 59, Renö Fisk AB (Persson), Piteå
 5. LÅ 23 Airon, 38, Dag Hjelte, Luleå/Lövskär
 6. LÅ 19 Junkön, 33, Bröderna Ökvist HB, Junkön
 7. HA 89 Uddvik, 29, Lindbloms Fisk AB, Storön
 8. HND 4 Johlin V, 26, Bondhamns Fisk AB (Frölander), Bondhamn
 9. LÅ 48 Sara II, 25, Holms Fiske AB, Luleå
 10. PÅ 1 Räbben, 23, Roland Karlsson Fiske i Piteå AB, Piteå
 11. LÅ 21 Altappen, 23, Stig Gren, Luleå/Altappen
 12. LÅ 1 Tärnö, 21, Gunnar Nilsson, Sören/Luleå
 13. LÅ 17 Junkön, 21, Bröderna Ökvist HB, Junkön
 14. HA 23 Ramona, 20, Ingvar Lerdin, Seskarö
 15. HA 24 Lutskär, 20, Kjell Strömbäck, Kalix-Nyborg
 16. HA 18 Rebecka, 20, Allan Lutström, Nikkala
 17. LÅ 42 Lillan, 18, Thomas Innala, Luleå
 18. HA 59 Annaett, 17, Per-Erik Sångberg, Karlsborgsverken
 19. HA 64 Svallgrund, 17, Roger Andersson, Storön
 20. HA 4 Sarlut, 17, Arne Luthström, Nikkala
 21. LÅ 22 Silva, 15, Leif Holmberg, Luleå/Degerön
 22. LÅ 43 Nordanhav, 13, Stefan Ökvist, Storbrändön
 23. SL 14 Irene, 13, Bo Sillman, Löran
 24. LÅ 35 Lilla Fridolf, 11, Brändö Schakt AB, Luleå

Landad mängd siklöja 2018 per partrålningslag, båtar, ton, ägare

 1. PÅ 16 Brottsjö / PÅ 34 Polaric, 122, familjen Persson
 2. HA 83 Natalia / HA 30 Vilma, 98, Guldhaven Pelagiska (Bodlund & Karlsson)
 3. LÅ 18 Nova / LÅ 39 Elsa, 62, Blomqvist & Sundström
 4. LÅ 17 Junkön / LÅ 19 Junkön, 54, Ökvist
 5. LÅ 48 Sara II / LÅ 21 Altappen, 48, Holm & Gren
 6. HA 44 Anna / HA 24 Lutskär / LÅ 1 Tärnö / HA 133 Matilde, 43, Nilsson & Strömbäck
 7. LÅ 23 Airon / LÅ 8 Sann, 42, Hjelte & Ökvist
 8. SL 14 Irene / HND 4 Johlin V, 39, Sillman och Frölander/Klöver
 9. HA 23 Ramona / LÅ 42 Lillan, 38, Lerdin & Thomas Innala
 10. HA 89 Uddvik / HA 29 Sandön, 29, Lindblom
 11. LÅ 43 Nordanhav / LÅ 22 Silva, 28, Holmberg & Ökvist
 12. HA 18 Rebecka / HA 40 Mali 1, 20, Allan Luthström & Olov Innala
 13. HA 4 Sarlut / HA 93 Tösen, 19, Arne Luthström & Mats Innala
 14. HA 59 Annaett / HA 1 Ulrika, 17, Sångberg & Haglund

HND 4 Johlin V hyrs ut till Kenneth Klöver som alltså är den som fiskar siklöja med båten. När det gäller annat fiske med båten i fråga står Frölander för det.

Landad mängd siklöja 2018 per företag, båtar, hemort, ägare

 1. Persson, 122, Piteå
 2. Guldhaven Pelagiska AB, 98, Kalix, Karlsson & Bodlund
 3. Bröderna Ökvist HB (Junköfiskarna), 54, Junkön, Ökvist
 4. Dag Hjelte, 38, Luleå/Lövskär
 5. Sundströms Fiske AB, 62, Luleå/Lövskär, Sundström
 6. Lindbloms Fisk AB, 29, Storön, Lindblom
 7. Bondhamns Fisk AB, 26, Bondhamn, Frölander/Klöfver
 8. Holms Fiske AB, 25, Luleå, Holm

Familjen Persson i Piteå med sina två fiskeriföretag och Guldhaven Pelagiska AB i Kalix är utan tvekan de dominerande företagen i siklöjefisket. Genom att landningar ofta bara redovisas på en av båtarna i ett partrålslag blir redovisningen per företag lite skev. De två redan nämnda företagen/företagsgrupperna samt Junköfiskarna är de tre största företaget. Dessa tre företag äger minst tre båtar var.

Guldhaven Pelagiska AB, Bröderna Ökvist HB/Junköfiskarna, Persson Löjrom, Lindbloms fisk AB, Roger Andersson Fisk, Kjell Strömbäck, Ingvar Lerdin, Mats Innala, Sundströms Fiske AB, Dag Hjelte AB, Allan Luthström, Holms Fiske AB, Thomas Innala AB, Stig Gren, Olof Innala och Arne Luthström hör till dem som tillverkar löjrom eller har tillstånd att tillverka löjrom.

Många av siklöjefiskarna i Norrbotten (exempelvis Ingvar Lerdin, Kjell Strömbäck och Karl Jan Holm) är också delägare i BD Fisk AB som har totalt 28 delägare. BD fisk tillverkar också löjrom.

Hans Frölander är också delägare i Finap som förädlar lax och säljer löjrommen från Bondhamns Fisk AB.

Källa till uppgifterna: Havs- och vattenmyndigheten, MSC, allabolag.se

Läs också:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!