Svenska landningar av sill 2019

Svenskt fiske av sill sker i Östersjön, Skagerak, Nordsjön och Norska havet. Fisket i Nordsjön och Norska havet fick svenska yrkesfiskare i huvudsak tillgång till efter EU-inträdet 1995 efter att ha varit utestängda sen mitten på 1970-talet. Under åren innan 1995 hade de dock ett visst fiske i norsk zon.

De fiskerättigheter svenska båtar har i Norska havet och Nordatlanten på NVG-sill och blåvitling byts ofta bort mot sill. Företagens större danskflaggade båtar fiskar blåvitlingen och sillen i Nordatlanten och Norska havet medan de mindre svenskflaggade fiskar i Nordsjön och Skagerak.

Sillfisket domineras av fiskebåtar och företag från Göteborgsområdet även om flertalet större sillfiskeföretag är baserade i Östersjöområdet. Göteborgsdominansen har dock minskat sen tidigare år. Fisket i Sverige har inte all samma koncentrationsnivåer som det danska, isländska och färöiska fisket utan liknar mer situationen i Norge.

Sillen i norska havet, Nordsjön, Skagerak och Kattegatt fiskas för konsumtion men huvuddelen av sillen från Östersjön går till foder och fiskmjöl. Detta på grund av att sillen från Östersjön tidigare hade för stora halter av miljögifter för att lämpa sig som mat. Marknaden för sill och strömming till konsumtion försvann därmed.

Landningar av NVG-sill per båt 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. GG 764 Astrid, 720, Astrid Pelagic AB, Rörö
GG 229 Clipperton under konstruktion på Karstensens i Skagen

Landningar av sill från Nordsjön per båt 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. GG 229 Clipperton, 4 217, B-C Pelagic AB, Donsö
 2. GG 764 Astrid, 4 203, Astrid Pelagic AB, Rörö
 3. GG 505 Polar, 2 165, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
 4. GG 330 Carmona, 1 043, Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön
 5. GG 203 Ginneton, 813, Fiskeri AB Ginneton, Fiskebäck
 6. GG 778 Lövön, 766, Lövön AB, Rönnäng
 7. GG 218 Västfjord, 612, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
GG 764 Astrid i hamnen på Rörö

Landningar av sill från Skagerak och Kattegatt per båt 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. GG 764 Astrid, 3 605, Astrid Pelagic AB, Rörö
 2. GG 229 Clipperton, 1 397, B-C Pelagic AB, Donsö
 3. GG 840 Svanen, 1 135, Svanen Fiskeri AB, Rörö
 4. GG 218 Västfjord, 956, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 5. GG 683 Rön, 837, Alfhild Fiskeri AB, Fiskebäck
 6. GG 690 Vingasand, 690, fam. Johnsson, Fiskebäck
 7. GG 206 Ahlma, 613, Ahlma Fiskeri AB, Fiskebäck

GG 840 Svanen partrålar med GG 39 Rossö (Rossö Fiskeri AB) som också hör hemma på Rörö men fångsten redovisas i allmänhet på Svanen. GG 39 Rossö landade 232 ton. GG 683 Rön och GG 690 Vingasand partrålar ihop. Sillfisket i Skagerak bedrivs på hösten. Medan Svanen och Rossö under av året fiskar kräftor så arbetar ägarna och fiskarn på Vingasand och Rön med annat.

GG 330 Carmona i Rönnäng (Idag är den såld och heter AS 464 Stella Nova)

Landningar av sill från östra Östersjön per båt 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. GG 330 Carmona, 8 391, Båt GG 330 Carmona AB, Dyrön
 2. GG 778 Lövön, 6 201, Lövön AB, Rönnäng
 3. GG 505 Polar, 5 293, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
 4. GG 218 Västfjord, 5 110, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 5. GG 203 Ginneton, 4 502, Fiskeri AB Ginneton, Fiskebäck
 6. GG 229 Clipperton, 3 644, B-C Pelagic AB, Donsö
 7. GG 206 Ahlma, 3 289, Ahlma Fiskeri AB, Fiskebäck
 8. SIN 50 Laguna, 2 463, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, Skillinge
 9. SIN 602 Courage, 2 279, Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, Skillinge
 10. VK 190 Scanö, 1 816, VK 190 Fiskeri AB, Händelöp
 11. VY 242 Vestland, 1 527, fam. Pettersson, Kappelshamn
 12. GG 158 Sunnanland, 1 143, Axfish AB, Fiskebäck
 13. SM 53 Glomskär, 1 107, DE Fiske AB, Öregrund
 14. VY 33 Britton, 1 055, Enbloms Fiske AB, Ronehamn

Landningar av sill från norra Östersjön per båt 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. SM 53 Glomskär, 5 517, DE Fiske AB, Öregrund
 2. GE 49 Arcadia, 3 546, Rederi AB Engesberg, Engesberg
 3. GG 218 Västfjord, 2 119, Västfjord Fiskeri AB, Fotö
 4. GG 229 Clipperton, 1 941, B-C Pelagic AB, Donsö
 5. GG 359 Westerö, 1 095, Tomas Larsson, Hönö
 6. GG 370 Mercy, 507, fam. Olofsson, Hönö

Flera båtar har dock lämnat fisket, det gäller GG 206 Ahlma som numera heter S 206 Ahlma och har dansk flagg, GG 158 Sunnanland, GG 359 Westerö och GG 370 Mercy. Westerö har ersatts med en mindre trålare för kräftfiske och Mercy av en kvotbåt. GG 330 Carmona har sålts och blivit AS 464 Stella Nova medan den gamla Stella Nova blivit L 421 Cadiz och gamla L 421 Cadiz har blivit nya SM 53 Glomskär.

GG 505 Polar fiskade också på de fiskerättigheter som tillhör GG 204 Tor-ön och GG 207 Torland. Två nybyggda båtar som ska komma in i fisket detta år.

Landningar av sill per företag 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. B-C Pelagic AB, 11 199, fam. Backman och fam. Jansson, Donsö
 2. Båt GG 330 Carmona AB, 9 769, fam. Gustafsson, Dyrön
 3. Västfjord Fiskeri AB, 8 797, fam. Gustavsson, Fotö
 4. Astrid Pelagic AB, 8 616, fam. Johansson, Rörö
 5. Bryngeld Fiskeri AB, 7 458, fam. Bryngeld, Fiskebäck
 6. Lövön AB, 7 230, fam. Arvidsson, Rönnäng
 7. DE Fiske AB, 6 624, Erik Gripse och Daniel Andersson, Öckerö
 8. Fiskeri AB Ginneton, 5 746, fam. Claesson, Fiskebäck
 9. Fiskefartyget Courage af Skillinge AB, 5 420, fam. Söderberg, Skillinge
 10. Ahlma Fiskeri AB, 4 249, Jonas Ahlström och fam. Magnusson
 11. Rederi AB Engesberg, 3 546, Tomas Karlsson, Bernt Bergström och Evert Karl Gustav Duell
 12. VK 190 Fiskeri AB, 1 816, Magnus Svensson och Rolf Jörgen Nilsson, Västervik
 13. VY 242 Vestland, 1 527, fam. Pettersson, Kappelshamn
 14. Axfish AB, 1 143, fam. Axelsson, Fiskebäck
 15. Svanen Fiskeri AB, 1 135, fam. Larsson, Rörö
 16. GG 359 Westerö, 1 095, Tomas Larsson, Hönö
 17. Enbloms Fiske AB, 1 055, fam. Enblom, Ronehamn

Astrid-koncernen bedriver även fiske i Danmark genom Astrid Fiskeri A/S, Fiskeri AB Ginneton bedriver fiske i Danmark genom Gifico ApS och familjen Bryngeld bedriver fiske i Finland genom Oy Kotka Fiskeri AB. Ahlma Fiskeri AB har för sin del flyttat över sitt fiske till Danmark. HB Torönland och familjen Ahlström kommer att återkomma i det pelagiska fisket under 2020.

Källor: Havs- och vattenmyndigheten, Proff.se

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!