Svenska landningar av räka 2019

Räkfisket är det viktigaste fisket i norr Bohuslän och ett viktigt fiske för yrkesfiskare även i Göteborgsområdet. Räkfisket kan delas in i tre olika segment. Dels de lite större båtarna som fiskar i Skagerak och Nordsjön där fisket sker i norsk zon, de få små båtar som fiskar i Gullmarsfjorden samt de båtar som fiskar i Kosterfjorden och Väderöfjorden (Kosterhavet). 38 stycken har rätt att fiska i Kosterfjordens nationalpark och 4 stycken småbåtar får fiska i Gullmarsfjorden. Totalt finns det 62 båtar som har räkfisketillstånd men hela 66 båtar landade räka år 2019.

Båtarna som fiskar räka en kort period i Gullmarsfjorden fiskar i vissa fall även i Kosterhavet och ibland även ute i Skagerak. Flera av de båtar som fiskar i Kosterhavet fiskar även ute i Skagerak och de flesta av dem fiskar även kräfta.

För att få fiska i Kosterhavet och Gullmarsfjorden krävs att båtarna har tillstånd för det samt använder mindre redskap. En del lite större båtar har också tillstånd för att fiska räka i Kosterhavet, men mycket få båtar från Göteborgsområdet fiskar där.

Räka fiskas med ristförsedd bottentrål men många båtar tillvaratar också bifångsten i form av fisk och landar den. Det gäller både torsk, sej och rödtunga. De flesta större räktrålare bedriver också riktat fiskfiske.

GG 707 Arkö. Bild: Vestværftet

Landningar av räka från Nordsjön 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. GG 707 Arkö, 45, Arkö Fiske AB, Dyrön
 2. GG 73 Ingun, 13, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 3. LL 207 Nautic, 12, Vingaskär Fiskeri AB, Fisketången
 4. LL 628 Atlantic, 10, LL 628 Atlantic AB, Grundsund
 5. GG 234 Kennedy, 5, Jonas Klingander, Hönö
 6. GG 892 Strannefjord, 4, Hagberg Fiske AB, Björkö
 7. GG 781 Sandefjord, 4, Sandefjord Fiske AB, Fotö

GG 234 Kennedy

Landningar av räka från Skagerak och Kattegatt 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. GG 707 Arkö, 71, Arkö Fiske AB, Dyrön
 2. GG 234 Kennedy, 71, Jonas Klingander, Hönö
 3. GG 73 Ingun, 51, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 4. LL 207 Nautic, 51, Vingaskär Fiskeri AB, Fisketången
 5. LL 628 Atlantic, 50, LL 628 Atlantic AB, Grundsund
 6. SD 437 Viken, 45, SD 437 i Edsvik AB, Edsvik/Grebbestad
 7. GG 781 Sandefjord, 38, Sandefjord Fiske AB, Fotö
 8. GG 892 Strannefjord, 36, Hagberg Fiske AB, Björkö
 9. GG 105 Titania, 35, Titania Fiskeri AB, Fotö
 10. SD 62 Theres, 30, Håkansson, Grebbestad
 11. SD 622 Vanguard, 28, SD 622 Vanguard AB (Thuresson), Havsstenssund
 12. LL 9 Svartskär, 22, Fiskebåt LL 9 Lysekil AB (Niclas Hallberg), Lysekil
 13. SD 578 Vikingö Nord, 22, SD 578 Vikingö AB (Jansson), Havstenssund
 14. GG 181 Västerland, 22, Västerland AB, Hönö
 15. LL 775 Rio, 21, Smögens Skaldjur & Fiskeri AB, Smögen
 16. SD 286 Listerö, 20, Listerö av Grebbestad AB (Ulf Mikael Jansson), Grebbestad
 17. SD 47 Brattskär, 20, Ekenäs Fisk HB, Sydkoster
 18. SD 623 Dagny, 19, Larsson, Strömstad
 19. SD 511 Eros III, 18, Resö Skaldjur AB (Hellberg), Resö
 20. LL 425 Vikefjord, 18, Ove Bergman, Ulebergshamn
 21. SD 341 Sundland II, 16, SD 341 Sundland AB (Jansson), Grebbestad
 22. SD 539 Gryning, 16, AB Nordkosters Fisk, Nordkoster
 23. GG 173 Grace, 16, Gustav Grundén AB, Önnered (fiskade 8 ton som GG 173 Vingafjord och annan ägare)
 24. GG 1221 Singapore, 14, Robert Gustafsson, Rönnäng
 25. SD 451 Ferder 3, 14, SD 451 Ferder AB (Olsson), Krossekärr/Grebbestad
 26. SD 262 Carona, 14, Resö Ran AB, Resö
 27. GG 411 Orion, 13, Valöskär AB, Vrångö
 28. LL 91 Kristina, 12, LL 91 Fisk & Skaldjur AB, Lysekil

Totala landningar per båt 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. GG 707 Arkö, 116, Arkö Fiske AB, Dyrön
 2. GG 234 Kennedy, 76, Jonas Klingander, Hönö
 3. GG 73 Ingun, 64, Fiskeri AB Ingun, Fotö
 4. LL 207 Nautic, 63, Vingaskär Fiskeri AB, Fisketången
 5. LL 628 Atlantic, 60, LL 628 Atlantic AB, Grundsund
 6. SD 437 Viken, 45, SD 437 i Edsvik AB, Edsvik/Grebbestad
 7. GG 781 Sandefjord, 42, Sandefjord Fiske AB, Fotö
 8. GG 892 Strannefjord, 40, Hagberg Fiske AB, Björkö
 9. GG 105 Titania, 35, Titania Fiskeri AB, Fotö
 10. SD 62 Theres, 30, Håkansson, Grebbestad
 11. SD 622 Vanguard, 28, SD 622 Vanguard AB (Thuresson), Havstenssund
 12. SD 578 Vikingö Nord, 23, SD 578 Vikingö AB (Jansson), Havstenssund
 13. GG 181 Västerland, 23, Västerland AB, Hönö
 14. LL 9 Svartskär, 22, Fiskebåt LL 9 Lysekil AB (Niclas Hallberg), Lysekil
 15. LL 775 Rio, 21, Smögens Fisk & Skaldjur AB, Smögen
 16. SD 286 Listerö, 20, Listerö av Grebbestad AB (Ulf Mikael Jansson), Grebbestad
 17. SD 47 Brattskär, 20, Ekenäs Fisk HB, Sydkoster

GG 73 Ingun

Totala landningar per företag, namn, ton, ägare, hemort

 1. Arkö Fiske AB, 117, Aronsson & Ivarsson, Dyrön
 2. Jonas Klingander, 79, Hönö
 3. Fiskeri AB Ingun, 65, Ivarsson, Fotö
 4. Vingaskär Fiskeri AB, 63, Johansson, Styrsö
 5. LL 628 Atlantic AB, 60, Olsson, Grundsund
 6. SD 437 i Edsvik AB, 46, Karlsson, Edsvik/Grebbestad
 7. Sandefjord Fiske AB, 45, Johansson, Fotö
 8. Hagberg Fiske AB, 40, Hagberg, Björkö
 9. Titania Fiskeri AB, 36, Ivarsson & Andersson, Fotö
 10. SD 62 Theres, 30, Håkansson, Grebbestad
 11. SD 622 Vanguard AB , 28, Thuresson, Havsstenssund
 12. Ekenäs Fisk HB, 27, Wogenius & Lek, Sydkoster
 13. Västerland AB, 24, Sörensson, Hönö
 14. SD 578 Vikingö AB, 23, Jansson, Havstenssund
 15. Fiskebåt LL 9 Lysekil AB, 22, Niclas Hallberg, Lysekil
 16. Smögens Fisk & Skaldjur AB, 21, Gustafsson, Smögen
 17. Listerö av Grebbestad AB, 20, Ulf Mikael Jansson, Grebbestad

För att få en bild av vilka båtar som också fiskar i Gullmarsfjorden och Kosterhavet listar jag dem också separat.

LL 9 Svartskär. Bild: Terje Fredh

Landningar av räka från båtar som fiskar i Gullmarsfjorden 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn (innefattar alla landningar, dvs inte bara från Gullmarsfjorden)

 1. LL 9 Svartskär, 22, Fiskebåt LL 9 Lysekil AB (Niclas Hallberg), Lysekil
 2. GG 1221 Singapore, 14, Robert Gustafsson, Rönnäng
 3. LL 467 Gullbris, 3, Fiskebåt LL 9 Lysekil AB (Niclas Hallberg), Lysekil
 4. LL 161 Svan, 2, Lars Lebro, Ellös

SD 437 Viken

Landningar av räka från båtar som fiskar i Kosterhavet 2019, båt, ton, ägare, hemmahamn (innefattar alla landningar, dvs inte bara från Kosterhavet)

 1. SD 437 Viken, 45, SD 437 i Edsvik AB (Karlsson), Edsvik/Grebbestad
 2. GG 105 Titania, 35, Conny Ivarsson, Fotö
 3. SD 62 Theres, 30, Håkansson, Grebbestad
 4. SD 622 Vanguard, 28, SD 622 Vanguard AB (Thuresson), Havsstenssund
 5. SD 578 Vikingö Nord, 22, SD 578 Vikingö AB (Jansson), Havstenssund
 6. LL 9 Svartskär, 22, Fiskebåt LL 9 Lysekil AB (Niclas Hallberg), Lysekil
 7. SD 47 Brattskär, 20, Ekenäs Fisk HB, Sydkoster
 8. SD 623 Dagny, 19, Larsson, Strömstad
 9. SD 511 Eros III, 18, Resö Skaldjur AB (Hellberg), Resö
 10. LL 425 Vikefjord, 18, Ove Bergman, Ulebergshamn
 11. SD 539 Gryning, 16, AB Nordkosters Fisk, Nordkoster
 12. SD 341 Sundland II, 16, Jansson, Grebbestad
 13. SD 451 Ferder 3, 14, SD 451 Ferder AB (Olsson), Krossekärr/Grebbestad
 14. GG 1221 Singapore, 14, Robert Gustafsson, Rönnäng
 15. LL 110 Klingerö, 9, Klingerö Fiske AB, Fisketången/Kungshamn
 16. SD 416 Nippon, 8, LL 91 Fisk & Skaldjur AB, Strömstad
 17. SD 278 Brattvåg, 7, Ekenäs Fisk HB, Sydkoster
 18. LL 784 Littorina, 7, Jan-Olof Olofsson, Hamburgsund/Smögen
 19. SD 475 Havbris, 6, Nippon AB (Samuelsson & Åkesson), Strömstad
 20. SD 258 Falken, 6, Kjell-Åke Sörensson, Strömstad
 21. LL 470 Starlet, 6, Hans Andersson, Smögen
 22. SD 158 Luna, 5, Thore Pålsson, Edsvik/Grebbestad
 23. GG 21 Zentha, 4, Zentha i Rönnäng AB, Rönnäng

En lång rad företag har också kvotbåtar, dvs båtar med fiskemöjligheter för räka som i praktiken inte används till räkfiske utan bara landar cirka 1 ton per år. Vissa båtar förvandlades till kvotbåtar under 2019 och landade därför lite mer 2019. Kvotbåtarna är i flera fall nästan att betrakta som skrot och det är bara ett omodernt och ålderdomligt förvaltningssystem som gör att de finns kvar. De används inte till fiske och borde skrotas men en stelbent myndighet och ett hopplöst utdaterat förvaltningssystem förhindrar detta.

Kvotbåtar, namn, företag

 • LL 467 Gullbris, Fiskebåt LL 9 Lysekil AB
 • GG 701 Arkö av Dyrön, Arkö Fiske AB (numera såld)
 • GG 19 Clinton, Jonas Klingander
 • GG 980 Danafjord, Fiskeri AB Ingun
 • LL 627 Stenskär, LL 628 Atlantic AB
 • LL 497 Zaida, Smögens Skaldjur & Fiskeri AB
 • SD 248 Axö, SD 437 i Edsvik AB
 • LL 107 Rimfors, Arkö Fiske AB
 • SD 758 Odderö, Västerland AB
 • SD 191 Silverön, Titania Fiskeri AB
 • GG 578 Svanvik, Sandefjord Fiske AB
 • SD 416 Nippon, LL 91 Fisk & Skaldjur AB
 • SD 278 Brattvåg, Ekenäs Fisk HB

Jonas Klingander har också GG 567 Karlsö som används till fiskfiske men fungerar som en kvotbåt i räkfisket. Dessutom finns det ytterligare 16 båtar som landade under 2 ton 2019. Ägarna till dessa (oftast enmansbåtar) har dock ingen annan större båt de fiskar räkor med så de kan inte leva på räkfiske. Några av de båtarna fiskar dock också kräfta eller fisk på en nivå som gör att de ändå kan leva på fisket.

Källa till uppgifterna är Havs- och vattenmyndigheten, Allabolag.se, Skeppslistan, Skeppsregistret (klubbmaritim)

Läs mer:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!