Okunnigt och dumt i ETC om fiske

Karin Holmberg har skrivit en artikel om fiske i Dagens ETC. Det är en ofattbart okunnig artikel. Det påstås att fisket är ohållbart i Östersjön, att hälften av alla arter överfiskas osv. Kommersiellt fiske i Östersjön bedrivs idag på sill, skarpsill, siklöja, lax, sik, rödspätta, skrubba (flundra), piggvar, gös, gädda och abborre. Ingen av dessa arter överfiskas av yrkesfisket. Påståendet är alltså helt fel. Lögnaktigt. Det gäller också övriga svenska hav.

Åtta bestånd är föremål för internationella vetenskapliga kvotråd och berör Sverige, det är skarpsill, sill i Bottenhavet, sill i östra Östersjön, sill i västra Östersjön, torsk i östra Östersjön, torsk i västra Östersjön, rödspätta och lax. Ett av dessa bestånd överfiskas idag och ett bestånd har möjligen överfiskats de senaste 5-10 åren. Det västra beståndet av sill. I Östersjön är det i huvudsak små kustnära båtar som fiskar med garn som fiskar denna sill. Karin Holmberg svamlar helt enkelt. Hon vet inte vad hon pratar om. Eller kanske ska det ska vara: Hon vet inte vad hon skriver om.

Ett av sillbestånden har en kvot som är större än den vetenskapliga rådgivningen. Det är sillen i västra Östersjön. Den så kallade Rügensillen. Det beror på att den också fiskas i Skagerak och Nordsjön där den lever blandat med nordsjösill och lokalt lekande skageraksill. En sill från västra Östersjön går inte att skilja från en nordsjösill. Det går alltså inte att sätta en nollkvot då den fiskas ihop med andra sillbestånd som har det mycket bättre.

Att Sverige inte skulle bedriva ett hållbart fiske är därmed också rena dumheterna. Svenskt fiske följer de vetenskapliga råden. Det är sanningen.

Vad Karin Holmberg menar med att Sverige ger subventioner till fisket vet jag inte riktigt. EU har subventioner till investeringar i mer miljö- och klimatvänliga motorer och liknande men några större svenska subventioner känner jag inte till. Och varför subventioner skulle ge Sverige och Europa (hon menar nog EU) möjlighet att fiska mer än kvoterna begriper jag inte heller. Det är helt enkelt inte sant. Holmberg visar helt enkelt upp sin okunnighet när hon skriver detta.

Till slut. Inger Näslund är inte forskare vilket Holmberg skriver. Hon är en tyckare. Österblom svamlar om fisket och hans uttalanden saknar i vissa fall grund i verkligheten. Men i motsats till Holmberg begriper han vad överkapacitet innebär. Karin Holmberg har för sin del onekligen slagit ett nytt rekord i slarvighet och okunnighet vad det gäller fiske.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!