15 miljoner kronor till hållbar fiskodling på land

Miljövänlig odling av lax i recirkulerande anläggningar (RAS) kan enligt en del vara en del av lösningen på framtid livsmedelsförsörjning. Nu har Göteborgs Universitet, IVL Svenska miljöinstitutet, Innovatum, SLU och Smögenlax AB fått 15 miljoner kronor från Familjen Kamprads stiftelse för att bygga en forsknings- och utvecklingsanläggning i Sotenäs.

− Vi vill kunna bygga en anläggning för att producera världens bästa och hållbaraste lax. Det här projektet ger möjligheten att ta fram den teknologi som krävs för att klara det, säger Joel Oresten i ett pressmeddelande. Han är grundare av Smögenlax Aquaculture AB i vilket företag han också äger 50% genom Rena Hav Sverige Intressenter AB. Fiskerikoncernen Astrid Fiske AB äger 45% av aktierna och rösterna. Resten av aktierna ägs av Buenaventura AB (Torbjörn Rapp) och Joinstead AB (Niklas Holmgren).

Projektet AkvaCirkulär, Akvatiska cirkulära system för hållbar matproduktion, ska arbeta med forskning och utveckling av ett system för odling av fisk i saltvatten och kalla temperaturer. Systemet innebär att vattnet i anläggningen renas genom en serie av filter och recirkuleras, vilket förhindrar läckage av näringsämnen till havet. Samtidigt kan fiskens vattenkvalitet och livsbetingelser kontrolleras mycket noggrant vilket ger en god djurvälfärd och en slutprodukt av mycket hög kvalitet.

Det unika odlingssystemet har redan testats i pilotskala under några år av Smögenlax AB, i samarbete med forskare. Med de 15 miljoner som Familjen Kamprads stiftelse nu valt att satsa på AkvaCirkulär är planen att bygga en större forsknings- och utvecklingsanläggning. En anläggning som i sin tur kan lägga grunden för en kommersiell odling i Kungshamn.

− Under de år vi haft samverkansprojekt tillsammans med Smögenlax har vi lärt oss enormt mycket om mikrobiell vattenrening i saltvatten och vid kalla temperaturer, vilket har gjort att vi har kunnat förbättra systemet hela tiden. Det projekt vi nu har fått från Kampradstiftelsen innebär en fantastisk möjlighet att fortsätta denna värdefulla forskning för utveckling av hållbar fiskodling, säger Kristina Snuttan Sundell, professor och föreståndare för Nationellt centrum för marin vattenbruksforskning, SWEMARC vid Göteborgs universitet, i ett pressmeddelande.

Målsättningen är att tekniken med RAS i kalla och marina vatten ska spridas vidare till industrin nationellt och internationellt. AkvaCirkulär tar sig därmed an att möta den globala utmaningen att öka produktionen av näringsriktig mat till en växande världsbefolkning och samtidigt minska negativ påverkan på miljön på flera olika sätt.

− Naturligtvis vill vi också inspirera andra att följa i samma fotspår, för det här är ett koncept som är både hållbart och kontrollerbart, säger Lillemor Lindberg, maritim innovationsledare på Innovatum.

Att utveckla vattenbruket i Sverige ligger i linje med den nationella livsmedelsstrategin och den maritima strategin. Ett ökat vattenbruk kan bidra till att uppfylla flera av de globala målen inom Agenda 2030 och ge andra positiva effekter som ökad självförsörjningsgrad, landsbygdsutveckling och en växande blå ekonomi.

− Det här projektet är betydelsefullt för branschens framtid. En viktig pusselbit är miljötillståndet för Smögenlax utökade verksamhet som vi med spänning väntar på. Förhoppningsvis får vi ett positivt besked som kan leda till att fler odlingar kommer igång, säger Innovatums Lillemor Lindberg.

Deltagande parter: Göteborgs universitet (projektledare, fiskhälsa och välfärd, mikrobiella filter, odlingssystem), Sveriges lantbruksuniversitet (foder, foderregimer, odlingssystem), IVL Svenska miljöinstitutet AB, (sensorer, styrning, processkontroll), Innovatum AB (projektkoordinering, kunskapsspridning), Smögenlax Aquaculture AB (mikrobiella filter, drift, skötsel, industriell symbios) och Swedish Algae Factory (mikrobiella filter, industriell symbios).

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!