Svenska fiskerättigheter för makrill och blåvitling 2020 – båtar och företag

Svenska fiskebåtar har relativt begränsade fiskerättigheter för makrill som främst fiskas i Nordsjön och Nordatlanten. Makrill fiskas både med snörpvad och flyttrål och för konsumtion. Svenska båtar landar till stor del sin makrill i Lerwick på Shetland och Peterhead i Skottland.

I Nordatlanten och Norska havet fiskas också kolmule (blåvitling). Sverige har en betydligt större kvot för kolmule än för makrill. Det är i huvudsak samma båtar som innehar fiskerättigheter för kolmule och makrill såväl som för NVG-sill som också fiskas i Norska havet. Kolmule fiskas för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja och enbart med flyttrål. Svenska båtar brukar byta bort sina fiskerättigheter för kolmule mot fiskerättigheter för sill.

Fördelningen av fiskerättigheter varierar under året då de kan bytas, säljas, hyra in, hyras ut osv. Byten innebär att båten får tillgång till större kvot aktuellt år, men inte att den innehavda andelen fiskerättigheter i promille ändras. Fiskerättigheter uttryckt i ton ger en mer korrekt bild av hur fisket kan tänkas se ut under det kommande året men de ändrar sig också mer än promilleandelen.

Astrid-koncernen dominerar helt innehavet av fiskerättigheter för makrill och kolmule.

GG 764 Astrid

Fiskerättigheter för makrill (inkl norsk zon), båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. GG 764 Astrid, 2 349, Astrid Pelagic AB, Rörö
 2. GG 505 Polar, 493, Bryngeld Fiskeri AB, Fiskebäck
 3. GG 203 Ginneton, 443, Fiskeri AB Ginneton, Fiskebäck
 4. GG 207 Torland, 298, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 5. GG 204 Tor-ön, 297, Tor-ön Fiske AB, Fiskebäck
 6. GG 229 Clipperton, 270, B-C Pelagic AB, Donsö

Ahlma Fiskeri AB har fiskerättigheter för 213 ton makrill.

Fiskerättigheter för kolmule (blåvitling), båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. GG 77 Falken, 4 963, Astrid Pelagic AB, Rörö
 2. GG 203 Ginneton, 1 481, Fiskeri AB Ginneton, Fiskebäck
 3. GG 207 Torland, 1 315, Torland Fiske AB, Fiskebäck
 4. GG 204 Tor-ön, 1 314, Tor-ön Fiske AB, Fiskebäck
 5. GG 683 Rön, 950, Alfhild Fiskeri AB, Fiskebäck
 6. GG 218 Västfjord, 238, Västfjord Fiskeri AB, Fotö

GG 77 Falken är en liten båt som i detta sammanhang får betraktas som en kvotbåt. Den kan inte fiska kolmule. Sannolikt kommer kvoten att under 2020 överföras på den nya båten GG 64 Astrid Marie (levereras till hösten) som kanske är ett specialbygge som just ska kunna användas till kolmulefiske.

Det är formellt GG 764 Astrid som innehar fiskerättigheterna för kolmule (blåvitling) men de verkar alltså ha överförts på GG 77 Falken samtidigt som företaget bytt till sig mer fiskerättigheter än de egentligen innehar uttryckt i promille. B-C Pelagic AB och GG 229 Clipperton, Lövön AB och GG 778 Lövön, Båt GG 330 Carmona och GG 330 Carmona med flera har för sin del bytt bort fiskerättigheter för blåvitling.

Även GG 683 Rön är för liten för att kunna användas till kolmulefiske.

GG 64 Astrid Marie. Bild: Karstensens

Källa till uppgifterna är Havs- och vattenmyndigheten

Läs också:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!