Illegalt fiske i argentinska vatten och en rapport som handlar om nåt annat

Då den globala pandemin tvingar världens länder att stänga ner många verksamheter, så utnyttjar nu fiskebåtar enligt Greenpeace en brist på tillsyn för att ytterligare plundra havet. Några egentliga bevis för detta presenteras inte förutom, hörsägen och den rapport de producerat med anknytning till ämnet handlar inte om illegalt fiske utan om oreglerat fiske.

Förra veckan rapporterade argentinska fiskare att över 100 fartyg, främst östasiatiska, har bedrivit olagligt fiske inom Argentinas ekonomiska zon nattetid. Global Fishing Watch-spårningsdata visar också en högre koncentration av fiskeaktivitet i området jämfört med samma period 2019 och 2018.

För att kunna fiska på argentinskt vatten utan att kunna spåras lätt stänger fiskebåtarna av sin AIS-sändare. Några båtar där som observerats med avstängd AIS har rapporterats till den argentinska kustbevakningen och myndigheterna. De aktuella fiskebåtarna fiskar efter bläckfisk med automatpilkar (jigging) och det uppskattas att var och en fångar cirka 25 ton bläckfisk per natt.

Luisina Vueso, talesperson för havsfrågor för Greenpeace i Argentina säger i ett pressmeddelande:

– De flesta tror att den globala pandemin är en god nyhet för naturen. Men tyvärr är det inte den bild vi möts av i södra Atlantens oreglerade vatten. Det här visar att de illegala industriella fiskare som finns där nu tar tillfället i akt för att plundra havet på liv. Tjuvfiskare går inte i karantän, de plundrar i mörkret.

– Lösningen på det här problemet kan inte bara vara att utöka patrulleringen i de argentinska vatten, om hundratals fartyg från olika länder fiskar olagligt i området. Det behövs en global ansträngning från världens alla regeringar för att enas om ett starkt havsavtal som kan möjliggöra skapandet av havsreservat och skydda unika ekosystem som de utanför Argentinas kust, där illegalt fiske också bedrivs. Ett starkt havsavtal skulle också öka det internationella samarbetet för att förebygga att liknande situationer kan uppkomma i framtiden.

Kaptenen på fartyget Don Pedro, Alberto Mendoza, som bevittnade den olagliga verksamheten, säger:

– Fartygen stannar på 201 sjömil, men när mörkret faller korsar de gränsen och kommer in i argentinska vatten. Vi räknade 95 fartyg på radarn inom 20 mil avstånd, där de stängt av sina spårningssystem för att dölja sina position. Det här innebär en stor navigeringsrisk för oss som fiskar lagligt i området. Det behövs en global insats för att vi ska kunna reglera dessa vatten och kunna se till att det finns tillräckligt med fisk i haven för småskaliga fiskare och kustsamhällen.

Rapporten från Greenpeace om det olagliga fisket i argentinsk zon är dock både felaktig och problematisk på flera sätt. För det första handlar den inte om olagligt fiske i argentinsk zon överhuvudtaget utan om oreglerat fiske utanför Argentinas ekonomiska zon på internationellt vatten som Greenpeace kallar det blå hålet. Sydvästatlanten internationella vatten är ett område av världshaven som är i stort sett oreglerat förutom när det gäller fiske av tonfisk och tandfisk.

Fiske med backor (långrev, long lines) är inte att anse som en problematisk och miljöfientlig fiskemetod vilket de påstår. Inte heller fisket med automatpilk är på nåt sätt problematiskt ur den synpunkten. När det gäller backor kan bifångsten av fåglar bli hög om det handlar om backor för fiske av pelagiska arter som exempelvis tonfisk och vissa områden kan bifångster av havsdäggdjur och sköldpaddor förekomma. Men vid fiske av bottenlevande arter är inget av detta något större problem. Vad jag vet fångas inte tonfisk i de aktuella fiskevattnen utanför Argentinas kust. Och även om hajar kan fångas med backor är det inte belagt att hajfångst eller någon annan bifångst är ett problem i de aktuella vattnen. Det finns heller ingen skeppare som med berått mod bottentrålar där det finns en djup canyon vilket Greenpeace påstår. Det går helt enkelt inte och trålen kommer att förstöras.

Att beskriva generella problem som om det gällde ett specifikt område i havet som Greenpeace är inte seriöst och det är att ge en falsk bild av verkligheten. Naturligtvis är det nödvändigt att reglera fisket i området på något sätt, men det är för den skull inte vettigt att sprid oseriös och möjligtvis delvis felaktig information.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!