Danska fiskerättigheter för brisling 2020 – båtar och företag

Brisling är bohuslänska, danska eller norska för skarpsill. Brisling fiskas främst i Nordsjön och Östersjön men även i Skagerak. Fisket i Nordsjön och Östersjön är i stort sett uteslutande för fiskmjöls- och fiskoljetillverkning.

För Nordsjön har danska myndigheter inte publicerat hur mycket varje båt får fisk i kilo men däremot deras andel. Jag har räknat ut hur mycket deras andel motsvarar i ton. Normalt sett är dock den andel som en båt får fiska inte samma som det en båt innehar i fiskerättigheter för ett år. Det kan vara både mer eller mindre beroende på byten mellan båtar, och år, lån, hyra med mera. Landningarna är i sin tur annorlunda jämfört med båda de nämnda måtten.

S 144 Themis

S 144 Themis

Fiskerättigheter för brisling i Nordsjön, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 144 Themis, 8 461, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 2. L 25 Aslan, 8 306, Fiskeriselskabet 2BIS ApS, Thyborøn
 3. S 264 Astrid, 8 265, Astrid Fiskeri A/S, Skagen
 4. HG 265 Asbjørn, 7 548, Asbjørn A/S, Hirtshals
 5. S 349 Gitte, 7 499, Gitte Henning A/S, Skagen
 6. S 205 Ceton, 7 135, Gifico ApS, Skagen
 7. HM 379 Lingbank, 4 594, Lingbank ApS, Hanstholm
 8. HG 333 Isafold, 4 592, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 9. S 464 Stella Nova, 4 580, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 10. L 573 Hallingsø, 4 467, Knak, Thyborøn
 11. HG 62 Beinur, 4 312, Beinur A/S, Hirtshals
 12. L 229 Lykke Hametner, 3 917, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 13. AS 202 Neptun, 3 575, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 14. E 727 Jette Kristine, 3 322, Jette Kristine E 727 ApS, Esbjerg
 15. L 106 Monsun, 2 242, Christer og Lennart Fiskeri A/S,Thyborøn
 16. L 349 Birgitte, 1 838, August A/S, Thyborøn
 17. S 149 Birthe, 1 378, Gitte Henning A/S, Skagen
 18. L 673 Meilsø, 1 152, Knak, Thyborøn
 19. E 349 Cattleya, 1 040, Cattleya A/S, Esbjerg
 20. L 421 Cadiz, 1 040, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn

Jette Kristine E 727 ApS ägs av Rylo Danmark ApS som har samma ägare som Rylo AB i Sverige som äger Themis Fiskeri A/S.

Henning Kjeldsen äger Gitte Henning A/S och hans fru äger Nordstrand Fiskeri ApS. Henning Kjeldsen sitter också i styrelsen för August A/S som formellt ägs av Kim Folmer Pedersen. Företaget adress är Henning Kjeldsens hemadress och kan sannolikt betraktas som kontrollerat av Henning Kjeldsen. Jag räknar både August A/S och Nordstrand Fiskeri ApS till Gitte Henning-koncernen.

L 25 Aslan är en kvotbåt och huvudintressent i ägarbolaget är TripleNine-koncernen. Övriga delägare är Danny Ørts Anderssen, Niki Andersen, John-Anker Hametner Larsen, Michael Ruby, Andi Knak, Holger Lodberg och René Hovgard Schmidt.

Familjen Knak (Leif Knak och Andi Knak) är huvudägare i L 573 Hallingsø och L 673 Meilsø. De äger tillsammans 60% i de två partrederier som äger båtarna. Övriga delägare är Danny Ørts Andersen och Rene Røn som har 20% var i bägge båtarna.

Michael Ruby är för sin del huvudägare i L 273 Olga Ruby med 87,5% av andelarna i partrederiet som äger båten medan Holger Lodberg är far till ägarna av RI 457 Kirsten Fjord. Niki Andersen äger dessutom en tredjedel av L 520 Emmie Noah i vilken båt Michael Ruby och Danny Broe Langer också äger var sin tredjedel. Danny Broe Langer är också hälftenägare i Brdr. Langer A/S som äger 75 % av L 920 Tina Jeanette.

Fiskerättigheter för brisling i Nordsjön per företag, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. Rylo (Themis), 11 783, fam. Ryberg/Lorentsson, Skagen
 2. Kjeldsen-koncernen, 10 715, Henning Kjeldsen, Skagen
 3. TripleNine Group, 8 306, Koppernæs AS (fam. Koppernæs), Thyborøn
 4. Astrid Fiskeri A/S, 8 265, Astrid Fiske AB (Johansson), Skagen
 5. Asbjørn A/S, 7 548, fam. Magnusen, Hirtshals
 6. Gifico ApS, 7 135, fam. Claesson, Skagen
 7. Knak-koncernen, 5 619, fam. Knak, Thyborøn
 8. Lingbank ApS, 4 594, fam. Rasmussen, Hanstholm
 9. P/R HG 333 Isafold, 4 592, Mølgaard & Bjørn Jørgensen, Hirtshals
 10. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 4 580, fam. Bryngelsson, Skagen
 11. Beinur A/S, 4 312, fam. Tindskard, Hirtshals
 12. Hametner-koncernen, 3 917, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 13. Odeskar Fiskeri A/S, 3 575, fam. Andersson, Grenå
 14. Christer og Lennart Fiskeri A/S, 2 242, fam. Jansson, Thyborøn
 15. Cattleya A/S, 1 040, fam. Pedersen, Esbjerg
 16. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, 1 040, Berndtsson & Börjesson, Thyborøn

Av de tio största företagen är 4 svenskägda och ett norskägt. Av de 16 största är 7 svenskägda och ett norskägt.

När det gäller fiskerättigheter för brisling i Skagerak och Kattegatt finns det flera mindre båtar som har stora eller relativt stora fiskerättigheter så tabellen över båtar med fiskerättigheter i detta område är annorlunda än tabellen för Nordsjön.

FN 267 Emelie

Fiskerättigheter för brisling i Skagerak och Kattegatt, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. FN 267 Emilie, 1 034, FN 267 Emilie ApS, Strandby
 2. HM 379 Lingbank, 989, Lingbank ApS, Hanstholm
 3. S 144 Themis, 826, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 4. S 349 Gitte, 669, Gitte Henning A/S, Skagen
 5. S 430 Well-Bank, 498, Cyrano II ApS, Skagen
 6. HG 62 Beinur, 441, Beinur A/S, Hirtshals
 7. HG 63 Brestur, 333, S 281 Elin ApS, Hirtshals
 8. L 51 Nordstrand, 324, Lynge Fiskeri ApS
 9. L 229 Lykke Hametner, 295, John-Anker Hametner Larsen, Thyborøn
 10. S 264 Astrid, 206, Astrid Fiskeri A/S, Skagen

S 281 Elin ApS och Beinur A/S ägs båda av familjen Tindskard som därmed har fiskerätttigheter för  774 ton brisling. FN 267 Emilie ApS ägs av familjen Klitlund,  Cyrano II ApS av Valter Vendelbo och Lynge Fiskeri ApS av Lindy Harald Lynge.

I Östersjön är det återigen delvis andra båtar som dominerar, framförallt handlar det om att svenskägda företag och båtar dominerar helt.

S 464 Stella Nova när namnet fortfarande var GG 330 Carmona

Fiskerättigheter för brisling i Östersjön, båt, ton, ägare, hemmahamn

 1. S 464 Stella Nova, 4 088, Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, Skagen
 2. S 144 Themis, 3 610, Themis Fiskeri A/S, Skagen
 3. L 649 Martine, 2 681, Nordstrand Fiskeri ApS, Thyborøn
 4. S 205 Ceton, 1 884, Gifico ApS, Skagen
 5. E 727 Jette Kristine, 1 504, Jette Kristine E 727 ApS, Esbjerg
 6. HM 379 Lingbank, 1 326, Lingbank ApS, Hanstholm
 7. HG 62 Beinur, 1 076, Beinur A/S, Hirtshals
 8. AS 202 Neptun, 832, Odeskar Fiskeri A/S, Grenå
 9. S 349 Gitte, 900, Gitte Henning A/S, Skagen
 10. S 206 Ahlma, 720, Ahlma Danmark ApS, Skagen
 11. S 149 Birthe, 649, Gitte Henning A/S, Skagen
 12. HG 333 Isafold, 618, P/R HG 333 Isafold, Hirtshals
 13. L 421 Cadiz, 351, Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, Thyborøn

Hälften av de tio största företagen i Östersjön är svenskägda. Kjeldsen äger även S 47 Lasse och S 49 Birgitte Martine som båda har fiskerättigheter i Östersjön.

Fiskerättigheter för brisling i Östersjön per företag, namn, ton, ägare, hemmahamn

 1. Rylo (Themis), 5 114, fam. Ryberg/Lorentsson, Skagen
 2. Kjeldsen-koncernen, 4 330, Henning Kjeldsen, Skagen
 3. Fiskeriselskabet Stella Nova ApS, 4 088, fam. Bryngelsson, Skagen
 4. Gifico ApS, 1 884, fam. Claesson, Skagen
 5. Lingbank ApS, 1 326, fam. Rasmussen, Hanstholm
 6. Beinur A/S, 1 076, fam. Tindskard, Hirtshals
 7. Odeskar Fiskeri A/S, 832, fam. Andersson, Grenå
 8. Ahlma Danmark ApS, 720, fam. Ahlström och Magnusson, Skagen
 9. P/R HG 333 Isafold, 618, Mølgaard & Bjørn Jørgensen, Hirtshals
 10. Berndtsson & Börjesson Fiskeri ApS, 351, Berndtsson & Börjesson, Thyborøn

Sammantaget framstår svenskägda Rylokoncernen som den största innehavaren av fiskerättigheter för brisling med Henning Kjeldsen på andra plats följt av andra stora danska pelagiska fiskeriföretag som Astrid Fiskeri A/S (Johansson), Asbjørn A/S (Magnusen), familjen Tindskard, Gifico/Ginneton (Claesson), Lingbank ApS (Rasmussen), Fiskeriselskabet Stella Nova ApS (Bryngelsson), familjen Knak och HG 333 Isafold samt norskägda fiskmjölsföretaget TripleNine. Genom att data i de olika tabellerna inte visar samma sak så gör jag ingen sammanräknad tabell över företagen.

Källor är CVR, Fiskeristyrelsen, Dansk Skibsregister och proff.dk

Läs också:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!