Willem van der Zwan & Zonen

Willem van der Zwan & Zonen är ett fiskeriföretag vars grunder lades 1888 av Willem van der Zwan. Formellt heter moderbolaget i den pelagiska fiskerikoncernen AZ Fisheries Holding BV och i det demersala fiskeriföretaget Quotter BV är det formella moderbolaget AZ international BV men förutom detta äger familjen van de Zwan ytterligare ett antal fiskerirelaterade företag såsom WZ Coldstores, Scomber, Pelvi och WZNL med flera.

AZ Pelagic Holdings äger idag två större pelagiska trålare i Nederländerna. De ägs av dotterbolag i AZ Pelagic Holdings. Någon verksamhet i Danmark har koncernen inte längre. Hur det står till med bolaget African Fish Nigeria Limited i Nigeria och Pelagic Fishing Group SAC i Peru är oklart. Det sistnämnda bolaget verkar dock inte finnas kvar och förekommer i Fishrotpappren genom att det nämns i några gamla dokument men inte i samband med korruption och tveksamheter. Det aktiva fisket bedrivs i Nordatlanten och utanför Västafrikas kust.

Tidigare hade företaget betydligt fler båtar men i motsats till de andra två stora nederländska pelagiska fiskeriföretagen har bolaget minskat i storlek istället för att öka i storlek. Förklaringen till detta är något oklar.

Quotter BV (Quotter Holding) har 6 dotterbolag som sammanlagt äger 7 stycken bomtrålare och snurrevadsbåtar för fiske av plattfisk i Nordsjön samt ett fiskberedningsföretag. Fiskeriföretagen heter Morgenster Zeevisserij BV, Polar Zeevisserij BV, Stellar Zeevisserij BV, Solar Zeevisserij BV, Stella Maris Zeevisserij BV och Lunar Zeevisserij BV medan fiskberedningsföretaget bär namnet North Seafood Holland (NSF). 2013 köptes fiskeriföretaget Zeevisserijbedrijf J. van den Berg & Zonen med 2 bomtrålare. Det bolaget har upplösts. Dessutom finns dotterbolaget Iade BV.

AZ Fisheries Holding BV hade en omsättning på 92 miljoner euro år 2016. Antalet anställda är omkring 300. Ägarfamiljen van der Zwan är bosatta i Belgien. I Quotter Holding med 7 båtar är också Fish Con Urk BV (innehar 28%) som ägs av Klaas Post och Zeevisserijbedrijf Orion BV som ägs av  Pieter Louwe van Slooten delägare förutom Willem van der Zwan. Fish Con Urk äger också del i fler fiskeriföretag och har tidigare haft fiskeriverksamhet i Sverige.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!