Lunar Group

Lunar Fishing Co Ltd är ett skotskt fiskeriföretag som ägs av familjen Buchan. Familjens fiskeriverksamhet startade tidigare men bolaget bildades först 1945 när familjen köpte en ångtrålare från brittiska marinen.

Bolaget har flera dotterbolag i Storbritannien såsom fiskeriföretagen Summer Isles Fishing Co Ltd, Sea Foam Ltd, Lunar Harvest LLP och Ugie Salmon Fishing Co Ltd. Dessutom äger de fiskindustriföretaget Lunar Freezing & Cold Storage Co Ltd. till gruppen hör också en egen producentorganisation, Lunar Fish PO.

Utöver verksamheten i Storbritannien har företaget också verksamhet i Kanada genom dotterbolagen Lunar Fishing 2005 (Canada) Ltd, Lunar Fishing New Brunswick (Canada) Ltd och Lunar Fishing Nova Scotia (Canada) Ltd.

I Storbritannien bedriver företagsgruppen fiske med 2 stora pelagiska trålare, 2 mindre demersala trålare, en snurrevadsbåt (skotsk snurrevad, fly-shooter). Företagsgruppen har ett totalt innehav av 650 164 FQA-enheter (Fixed Quota Allocation-units) fördelade på 545 631 FQA-enheter för pelagiska arter och 104 533 FQA-enheter för demersala arter inom ramen för Lunar Fish PO. Dessutom har koncernen totalt 25 055 FQA-enheter för demersal fisk inom ramen för Anglo-Scottish Fish PO. Det totala innehavet blir därför 675 219 FQA-enheter. Lunar Group är största innehavare av FQA-enheter inom Anglo-Scottish Fish PO.

Fisket i Kanada bedrivs idag med en mindre snörpvadsbåt.

Företaget omsatte 80,5 miljoner pund år 2019. Huvudägare är Margaret Buchan med 27% av aktier och röster men även resten av aktierna ägs av familjen Buchan och nära släktingar till dem. Makthavare i koncernen är Alexander Buchan (äger 0,2% av aktierna i företaget), Alexander John Buchan, Jane Buchan (7%), John Buchan (10%), John George Buchan (2%), William Campbell Buchan, Alexander Buchan Jr (4%) och Sinclair William Banks.

Andra källor: