De Boer – Ekofish och Osprey

De Boer är en nederländsk fiskarfamilj som äger vad som sammantaget skulle vara ett av Europas största demersala fiskeriföretag. Det finns dock inget moderbolag i koncernen och ägarförhållandena i de företag som ägs av familjen De Boer är extremt komplicerade. Makthavare, styrelsemedlemmar och ägare i de olika holdingbolagen är Louwe de Boer, Cornelis Jan de Boer, Willem de Boer (dog nyligen), Jan de Boer, Meindert de Boer, H. de Boer, Pieter de Boer och Albert de Boer.

Holdingbolagen bär namn som Bocorn Beheer, Bowil Beheer, Bohen Beheer och Bomei Beheer. Dessa 4 bolag ägs i fyra olika kombinationer av de ovan nämnda personerna i olika kombinationer via personliga holdingbolag. De äger direkt och indirekt fiskebåtar i Storbritannien, Nederländerna och Tyskland såväl som fiskeriföretag och fiskindustrier i samma länder.

Familjen de Boers fiskeriverksamhet startades av Loewe d Boer (1914-2006). På 1980-talet ägde familjen 21 bomtrålare. År 2000 lämnade sonen Meindert de Boer med sina 6 söner och 3 båtar familjeföretaget och expanderade till England, Sverige och Danmark. Efter dessa äventyr investerade familjen också de första båtarna med skotsk snurrevad och bottentrål istället för de mer traditionella bomtrålarna.

Fiskeriverksamheterna inom familjen De Boers verksamheter bedrivs i företag som Rederij L. d Boer & Zonen, Fischereibetrieb Petronella i Tyskland, Ekofish Group BV och Osprey Group BV som är är fiskindustriföretag men båtarna ägs av företag som har till syfte att äga bara en båt och de bolagen ägs i sin tur av ett eller flera holdingbolag i olika kombinationer.

Andries de Boer är familjens företrädare i styrelsen för Nederländernas största fiskeriorganisation, VisNed.

Ekofish Group är ett nederländskt företag där bröderna Louwe de Boer, Albert de Boer, Willem de Boer, Klaas de Boer och Hendrik de Boer idag är aktiva. Företaget bedriver fiske i Storbritannien och Nederländerna.

Osprey Group är också ett nederländskt företag som även det bedriver fiske i Nederländerna och Storbritannien. I Storbritannien sköts båtarna av Osprey Vessel Management Ltd som företräds av Williamina Walker som också sitter i de flesta båtägande företagens styrelser ihop med personer från familjen De Boer. Osprey har 5 båtar som fiskar för dem medan Ekofish har 7 eller 8.

Via flera bolag äger familjen de Boer en lång rad fiskebåtar i Storbritannien och därmed också en en hel del FQA-enheter (Fixed Quota Allocation-units). De bedriver ett riktat fiske mot plattfisk.

De Boers brittiska intressen, bolag, FQA-enheter, PO, fiskeriföretag

 • Osprey (PD43) Ltd & Osprey (PD147) Ltd, 11 096, North Sea Fishermens Organisation PO, Ekofish Group
 • Osprey (PD43) Ltd, 5 389, North Sea Fishermens Organisation PO, Ekofish Group
 • Osprey (PD63) Ltd, 11 042, Lowestoft Fish PO, Ekofish Group
 • Osprey (PD147) Ltd, 5 706, North Sea Fishermens Organisation PO, Ekofish Group
 • Osprey (PD156) Ltd, 7 795, Fife Fish PO, Osprey Group
 • Osprey (PW447) Ltd, 8 753, Fife Fish PO, Osprey Group
 • Buchan (E104) Ltd, 3 413, Lowestoft Fish PO, Osprey Group
 • Buchan (WN1) Ltd, 11 538, Lowestoft Fish PO, Ekofish Group
 • Buchan (PD657) Ltd, 13 197, Fife Fish PO, Ekofish Group
 • Buchan (PW457) Ltd, 8 742, Fife Fish PO, Osprey Group
 • Fish Hunter Ltd, 16 139, Lowestoft Fish PO, Ekofish Group

Totalt antal FQA-enheter: 102 810

Företrädare för familjen De Boer i de brittiska bolagen är främst Louwe de Boer, Cornelis Jan de Boer, Meindert de Boer, Albert de Boer och Andries de Boer. Totalt äger familjen 102 810 FQA-enhetre för i huvudsak plattfiske vilket gör att bolaget är Storbritanniens klart största fiskeriföretag inom detta område.

Lowestoft PO har 6 medlemsbåtar varav 4 ägs av familjen De Boer och kan anses vara en av familjen De Boer kontrollerade producentorganisation. De övriga två medlemsbåtarna har också nederländska ägare.

Företag kontrollerade av familjen De Boer innehar även större delen av de fiskerättigheter som kontrolleras av Fife Fish PO och kan sägas kontrollera också denna producentorganisation ihop med familjen Gair, familjen Graeme Wilson Buchan och George West. Fife Fish PO har 28 medlemmar varav 4 ägs av familjen De Boer.

North Sea Fishermen’s Organisation PO har 24 medlemmar varav alla är nederländskt ägda båtar. De Boer är totalt sett största innehavare av FQA-enheter inom North Sea Fishermen’s Organisation PO. NSFO PO innehar som organisation 13 645 FQA-enheter.

I juni 2019 dömdes skepparen på E 104 Ansgar, Willem de Boer, till stora böter (76 000 pund) för att ha fiskat med olagliga redskap som inte följde de bestämmelser som finns. Vid inspektionen fick båtens redskap hela 40 anmärkningar.

Familjen De Boer är också en av de många nederländska fiskarfamiljer som är mycket kritiska till förbudet mot elfiske.

Andra källor:

 

 

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!