Albacora

Albacora SA är Spaniens och Europas största tonfiskföretag. Grundat 1974 av Iñaki Latxaga Bengoetxea (Ignacio Lachaga Bengoechea) och fortfarande är han och hans familj huvudägare i bolaget även om det stora konservföretaget Jealsa Rianxeira också är delägare. Jealsa Rianxiera är dessutom ägare av ett annat fiskeriföretag som fiskar tonfisk, Atunera Sant Yago SA i Guatemala.

I koncernen ingår ett 20-tal företag där de viktigaste dotterbolagen i Spanien är Salica Industrias Alimentaria SA, Salica Alimentos Congelados SA, Albafrigo SA, Albafrigo Canarias SA och Atunera Hegaluze SA. Totalt har företaget 18 fiskebåtar, de flesta är stora snörpvadsbåtar för fiske av tonfisk varav en del ägs av dotterbolagen Overseas Tuna Company NV på Curaçao och Guayatuna SA i Ecuador.

2010 anklagades Albacora för illegalt fiske på US-amerikanska vatten kring Howland & Baker-atollerna i Stilla Havet åren 2007-2009. National Oceanic and Atmospheric Administration uppgav att de placerat ut 67 stycken så kallade FAD (fish aggregate devices) i de US-amerikanska vattnen. De hotades med en mycket stor bötessumma men förnekade helt och hållet att de fiskat i US-amerikanska vatten. Det hela tycks ha slutat med att bolaget och USA gjorde upp i godo genom att Albacora betalade en summa på 5 miljoner i böter.

2011 avslöjades en av Albacoras båtar med att olagligt dumpa tonfisk och samma år togs några av deras båtar ihop med några andra företags båtar för olagligt fiske i Liberias ekonomiska zon (EEZ). 2012 togs en av företagets båtar vid Marshall Islands med 16 hajar ombord. De fick böter då det är förbjudet att viska haj i vatten tillhörande Marshall Islands. 2013 dömdes en av Albacoras båtar för olagligt fiske i Naurus EEZ.

Albacora har 360 anställda och hade en omsättning på 134 miljoner dollar 2018. Fisket bedrivs i Guineabukten (Atlanten), Indiska Oceanen och i stora delar av Stilla havet.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!