Icelandic Export, Reyktal och Dögun

Icelandic Export Center Ltd (IEC, Islenska útflutningsmiðstöðin hf) grundades 1972 av Óttar Yngvason, Han är sannolikt fortfarande huvudägare då han är VD i företaget. Han son Yngvi Óttarsson är ekonomichef. Av allt att döma har bolaget ett dotterbolag, Reyktal þjónusta ehf. (Reyktal Services Ltd) som sysslar med skötsel (management av fiskeribåtar och fiskeriföretag). I detta bolag är Hjálmar Vilhjálmsson och Ólafur M. Óskarsson verksamma. Den förstnämnde sitter också i styrelsen för estländska Reyktal Oü (Reyktal AS). Dessa bolag bör tillsammans med räkfabriksföretaget Dögun ehf och holdingbolaget Skiki ehf betraktas som en enda koncern då ägarna i huvudsak förefaller vara desamma. De exakta ägarförhållanden i företagsgruppen är dock mycket oklara.

Reyktal Oü är hälftenägare i estländska Reval Viking Oü och litauiska Marlinas UAB. Reyktal þjónusta ehf sköter de fiskebåtar som ägs av Reyktal Oü (två stora räktrålare), Reval Viking Oü (en stor räktrålare) och Marlinas UAB (två stora räktrålare). IEC är försäljningsföretag för samtliga bolag utom Reval Viking Oü som helt eller delvis säljer sin räka genom den andra delägaren Ocean Prawns A/S. Sammantaget är företagsgruppen ett av världens största räkfiskeföretag men företagsgruppen fiskar också torsk, grönländsk hälleflundra, kolja och makrill.

Antalet anställda i Reyktal Oü är cirka 40 medan Reval Viking Oü har cirka 30 och UAB Marlinas ungefär lika många. Reyktal Oü omsatte cirka 26 miljoner USD år 2018. Det totala antalet anställda i företagsgruppens fiskeriföretag är cirka 100 personer.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!