Ocean Prawns A/S

Kristian Barslund Jensen är från en fiskarfamilj på den danska ön Bornholm. Han började som fiskare redan som ung och då var det laxfiske utanför den norska kusten som gällde. Därefter blev det först laxfiske vid Grönland vilket följdes av räkfiske. 1976 grundade han Ocean Prawns A/S tillsammans med en kompanjon. Denne dog 1997 varvid Barslund Jensen blev ensam ägare.

2019 överläst en majoritet av aktierna i företaget till sönerna Daniel Barslund och Martin Barslund Juel Jensen. De äger 49% var i holdingbolaget Ocean Prawns Holding 2019 ApS medan Kristian Barslund Jensen äger 2%. Kristian Barslund Jensen äger dock alla A-aktier vilket gör att han har 100% av rösterna. Ocean Prawns Holding 2019 ApS äger 50% i Ocean Prawns A/S, Daniel Barslund äger cirka 14% via Daniel Ocean ApS och Martin Barslund Juel Jensen cirka 14% via Ocean’s Tree ApS. Resterande aktier ägs av bolaget självt.

Ocean Prawns A/S har en helägd stor räktrålare i det kanadensiska dotterbolaget Ocean Prawns Canada Ltd. I Kanada har de också en delägd stor räktrålare i bolaget Clearwater Ocean Prawns Venture och i Estland är hälftenägare i Reval Seafood Oü som äger en stor räktrålare. Den andra ägaren i Clearwater Ocean Prawns Venture är Clearwater Seafoods. Detta bolag är delägare i litauiska UAB Marlinas med 50% som i sin tur äger två stora räktrålare. Den andra delägaren i Reval Seafood Oü och UAB Marlinas är isländska räkföretaget Reyktal via sitt estniska dotterbolag Reyktal Oü. Vidare har Ocean Prawns A/S en delägd räktrålare med dansk flagg. Den andra delägaren i den danskflaggade båten är franska Comapêche. Personligen är Kristian Barslund Jensen ägare av 50% i två demersala danska trålare som främst fiskar olika torskfiskar i Nordsjön och Östersjön. Räkfisket bedrivs i Nordatlanten.

Ocean Seafood A/S är koncernens försäljningsföretag.

Utöver fiskeriföretagen äger bolaget andelar i fiskbearbetningsföretag i Kanada samt helt eller delvis fastighetsföretag, livsmedelsföretag och många andra verksamheter på Bornholm. Sammantaget är Ocean Prawns A/S ett av världens största räkfiskeföretag med en omsättning på 761 miljoner DKK år 2019. Antalet personer som sysselsätt i koncernens olika helägda verksamheter är omkring 200 personer. Antalet anställda i delägda företag inom fiskerisektorn är cirka 100. De som sitter i styrelsen för företaget är Kristian Barslund Jensen, Daniel Barslund, Martin Barslund Juel Jensen, Hanne Grete Jensen, JOhnny Paulsen och Henrik Espersen,

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!