Lönsamhet i den svenska fiskeflottan

Den svenska fiskeflottan består av ett antal ganska väl avskiljda segment. Dels det storskaliga pelagiska fisket med en tung förankring i Göteborgsområdet, dock med lika många men mindre båtar på nord-, öst- och sydkusten. Det finns dessutom också ett segment som fiskar med aktiva redskap på Västkusten vilket kan delas in i blandfiske, räkfiske och kräftfiske. På syd- och ostkusten finns ett segment med trålare som fiskar sill eller torsk och i norr finns siklöjetrålarna vilka också trålar sill/strömming. Alla fisken med aktiva redskap är lönsamma förutom trålfisket i Östersjön med bas på syd- och östkusten.

När det gäller passivt fiske finns det fiske efter lax och blandat fiske på norra ostkusten, blandat passivt fiske och ålfiske på södra ostkusten, blandat passivt fiske och torskfiske på sydkusten, ålfiske på sydkusten, burfiske efter kräftor och blandat fiske på västkusten. Det enda lönsamma fisket är burfisket på kräfta men lönsamheten i detta fiske är lägre än i det aktiva fisket på västkusten.

Samtidigt som lönsamheten är bäst på Västkusten är minskningen av antalet fiskebåtar mycket stort på Västkusten. Nedgången av antalet båtar är allra störst i det pelagiska segmentet. Antalet fiskebåtar har bara ökat på en enda plast i Sverige, stockholmsområdet, dvs i Stockholms och Södermanlands län, dvs där folk gnäller mest med anledning av att antalet yrkesfiskare minskar vilket alltså inte stämmer med verkligheten. Deras gnäll saknar helt enkelt fog. Minskningen är andelsmässigt större på sydkusten där lönsamheten är sämst.

Det är möjligt att den statistik Agrifood tagit fram underskattar vinsterna i fisket. Detta då många företag är organiserade så att båtarna finns i ett företag och personalen i ett annat. Vinsten tas ofta ut i personaluthyrningsföretaget/bemanningsföretaget som kan vara ägt av flera eller en delägare i det egentliga fiskeriföretaget, eller så är bolaget delägare i fiskeriföretaget. I andra fall finns företag som äger båtar men bara hyr ut dem. I viss fall finns koncernförhållanden där både personaluthyrningsföretaget och fiskeriföretaget ingår i samma koncern. Det senare kan då ibland vara ett företag i ett annat land. Agrifood har inte med svenska fiskeriföretag som fiskar med båtar som har andra länders flagg.

Vinsterna i företagen kan variera mycket mellan åren. De allra lönsammaste företagens återfinns dock generellt inom det pelagiska fiske och siklöjefisket följt av räkfisket.

Sveriges lönsammaste fiskeriföretag 2019 exklusive de som sålt fiskebåtar och konsulter, namn, vinstmarginal, fiskesegment

 1. Torland Fiske AB, 137,74%, pelagiskt fiske (personaluthyrning, delägare Torönland HB)
 2. Tor-ön Fiske AB, 119,48%, pelagiskt fiske (personaluthyrning, delägare Torönland HB)
 3. Mea Fiskeri AB, 105,66% (2018),
 4. Astrid Pelagic AB, 104,62% (2018), pelagiskt fiske (båtuthyrning)
 5. SD 105 Sydland AB, 100,00%, räkfiske (personaluthyrning, delägare Ekenäs Fisk HB)
 6. SD 375 Ia AB, 96,00%, räkfiske (personaluthyrning, delägare Ekenäs Fisk HB)
 7. Framigården Fiske AB, 86,22%,
 8. EGES Fiskeri AB, 77,66%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 9. Bryngeld Fiskeri AB, 75,46%, pelagiskt fiske i Sverige och Finland (hyrde även ut sin båt, personaluthyrning)
 10. Resö Skaldjur AB, 64,00%, räkfiske
 11. Vinöfiskarn AB, 60,56%, insjöfiske
 12. Skillinge Efficiently AB, 60,15%, pelagiskt fiske
 13. Söderberg Offshore AB, 59,55%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 14. Altappens Fiske AB, 57,64%, siklöjefiske, blandfiske
 15. Astrid Fiske AB, 57,58% (2018), pelagiskt fiske i Sverige och Danmark, demersalt fiske, fiskindustri, båtuthyrning
 16. Perssons Löjrom AB, 56,10%, siklöjefiske, blandfiske, fiskhandel
 17. Renö Fisk AB, 54,67%, siklöjefiske, blandfiske, fiskhandel
 18. Båt GG 330 Carmona AB, 54,61%, pelagiskt fiske
 19. FK Fiskeri AB, 52,18% (personaluthyrning)
 20. Hagberg Fiske AB, 51,52%, blandfiske
 21. Holms Fiske AB, 49,72%, siklöjefiske, blandfiske
 22. Fredrik Johansson Fiskeri AB, 49,32%, fiskfiske (personaluthyrning)
 23. August Fiskeri AB, 49,01%, räkfiske i Danmark (personaluthyrning)
 24. GG 781 Fiske AB, 48,15%, blandfiske (personaluthyrning)
 25. DK Fiskeri AB, 47,00%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 26. Bröderna Stålarm AB, 46,78%, siklöjefiske, blandfiske
 27. Fiskeri AB Ginneton, 43,54% (2018), pelagiskt fiske, demersalt fiske och personaluthyrning
 28. Josjö Fiske AB, 43,48%, fiske av läppfisk
 29. Daniel Hermansson Fiskeri AB, 43,40%, fiskfiske (personaluthyrning)
 30. Alberth G Fisk AB, 43,39%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 31. Solvåg Fiskeri AB, 41,43%, fiskfiske
 32. VG 55 i Läjet AB, 40,72%, kräftfiske
 33. Vibeskär Fiskeri AB, 40,06%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 34. Valön Fisk AB, 39,88%, insjöfiske
 35. Enbloms Fiske AB, 38,45%, pelagiskt fiske
 36. GG Fiskeri AB, 38,43%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 37. Samuels Fiskeri AB, 37,66%
 38. Jarander Shipping AB, 36,33%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 39. Lindbloms Fisk AB, 36,10%, siklöjefiske, blandfiske
 40. Lobster MG Fishing AB, 35,67%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 41. Esco Shipping AB, 35,48%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 42. Ahlins Företagstjänst i Hjo AB, 34,17%, insjöfiske
 43. Rylo AB, 34,01%, pelagiskt fiske i Danmark
 44. Kräftor & Guidefiske i Vättern AB, 31,58%, insjöfiske
 45. SD 437 i Edsvik AB, 30,72%, räkfiske och kräftfiske
 46. Stella Nova Fiskeri AB, 30,20% (2018), pelagiskt fiske i Danmark (personaluthyrning)
 47. Tallona AB, 29,89%, blandfiske
 48. Stefan Ökvist AB, 29.76%, insjöfiske
 49. B-C Pelagic AB, 29,43%, pelagiskt fiske
 50. Ganefjord Fiskeri AB, 28,16%, fiskfiske (personaluthyrning)
 51. Fredriks Fisk & Miljöprodukter AB, 27,49%, insjöfiske
 52. Zandic Management & Trading AB, 27,28%, pelagiskt fiske i Marocko/Västsahara (personaluthyrning, management)
 53. Ahlma Fiskeri AB, 27,08%, pelagiskt fiske
 54. Sundströms Fiske AB, 26,62%, siklöjefiske, blandfiske
 55. Bröderberg AB, 26,79%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 56. Marika Fiskeri AB, 26,62%, fiskfiske
 57. Fredrik Johansson Fiskeri AB, 26,31%, fiskfiske (personaluthyrning)
 58. T. Möller Boat & Fishing AB, 25,93%, insjöfiske
 59. Västkustfisk SVC AB, 25,13%, fiskhandel, fiskindustri i Sverige och Danmark (delägarskap), pelagiskt fiske i Polen (delägarskap)
 60. Viltgården Långaröd AB, 25,07%, insjöfiske
 61. Ripmas Fiskeri AB, 24,83%, fiskfiske
 62. Makri Fiskeri AB, 23,60%, pelagiskt fiske, (personaluthyrning)
 63. Naturvatten i Roslagen AB, 23,14%, insjöfiske
 64. Krossekärrs Fiske AB, 22,61%, kräftfiske, räkfiske
 65. Odeskär AB, 21,96%, pelagiskt fiske (uthyrning av kvoter)
 66. AB Clipperton, 21,50%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 67. Darwin Fiske AB, 21,24%, fiske av läppfisk
 68. Bryggvingen AB, 21,10% (2018), kräftfiske, fiskhandel och restaurangverksamhet
 69. VK 190 Fiskeri AB, 20,76%, pelagiskt fiske
 70. Swemar AB, 20,14% (2018), pelagiskt fiske i Marocko/Västsahara (personaluthyrning, management)

Sveriges lönsammaste fiskeriföretag 2019, namn, vinstmarginal, fiskesegment

 1. LL 207 Nautic AB, 900%, räkfiske (sålt sin båt)
 2. Mattisa Fiske AB, 567,60% (sålt sin båt)
 3. Midlake Fiskeri AB, 466,53% (konsult)
 4. Vingafjord Fiskeri AB, 364,71%, blandfiske (sålt sin båt)
 5. Bravik Fiskeri AB, 318,36% (2018), fiskfiske (sålt sin båt)
 6. Zentha i Rönnäng AB, 311,32%, kräftfiske (sålt sin båt)
 7. Axfish AB, 297,67%, pelagiskt fiske (sålt sin båt)
 8. Kent Fiske AB, 250,71%, (båtförsäljning)
 9. Mercy Fiskeri AB, 183,65% (2019), fiskfiske och pelagiskt fiske (sålt sin båt)
 10. Vingaskär Fiskeri AB, 158,27% (2018), blandfiske (sålt båt)
 11. Torland Fiske AB, 137,74%, pelagiskt fiske (personaluthyrning, delägare Torönland HB)
 12. Tor-ön Fiske AB, 119,48%, pelagiskt fiske (personaluthyrning, delägare Torönland HB)
 13. Mea Fiskeri AB, 105,66% (2018),
 14. Astrid Pelagic AB, 104,62% (2018), pelagiskt fiske (båtuthyrning)
 15. SD 105 Sydland AB, 100,00%, räkfiske (personaluthyrning, delägare Ekenäs Fisk HB)
 16. SD 375 Ia AB, 96,00%, räkfiske (personaluthyrning, delägare Ekenäs Fisk HB)
 17. Framigården Fiske AB, 86,22%,
 18. EGES Fiskeri AB, 77,66%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 19. Bryngeld Fiskeri AB, 75,46%, pelagiskt fiske i Sverige och Finland (hyrde även ut sin båt, personaluthyrning)
 20. Resö Skaldjur AB, 64,00%, räkfiske
 21. Provitulo AB, 62,80%, fiskfiske och pelagiskt fiske (sålt båt)
 22. Almy West AB, 60,70%, fiskfiske (sålt sin båt)
 23. Vinöfiskarn AB, 60,56%, insjöfiske
 24. Skillinge Efficiently AB, 60,15%, pelagiskt fiske
 25. Söderberg Offshore AB, 59,55%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 26. Altappens Fiske AB, 57,64%, siklöjefiske, blandfiske
 27. Astrid Fiske AB, 57,58% (2018), pelagiskt fiske i Sverige och Danmark, demersalt fiske, fiskindustri, båtuthyrning
 28. Perssons Löjrom AB, 56,10%, siklöjefiske, blandfiske, fiskhandel
 29. Renö Fisk AB, 54,67%, siklöjefiske, blandfiske, fiskhandel
 30. Båt GG 330 Carmona AB, 54,61%, pelagiskt fiske
 31. FK Fiskeri AB, 52,18% (personaluthyrning)
 32. Hagberg Fiske AB, 51,52%, blandfiske
 33. Holms Fiske AB, 49,72%, siklöjefiske, blandfiske
 34. Fredrik Johansson Fiskeri AB, 49,32%, fiskfiske (personaluthyrning)
 35. August Fiskeri AB, 49,01%, räkfiske i Danmark (personaluthyrning)
 36. GG 781 Fiske AB, 48,15%, blandfiske (personaluthyrning)
 37. DK Fiskeri AB, 47,00%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 38. Fiskeri AB Ginneton, 43,54% (2018), pelagiskt fiske, demersalt fiske och personaluthyrning
 39. Josjö Fiske AB, 43,48%, fiske av läppfisk
 40. Daniel Hermansson Fiskeri AB, 43,40%, fiskfiske (personaluthyrning)
 41. Alberth G Fisk AB, 43,39%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 42. Solvåg Fiskeri AB, 41,43%, fiskfiske
 43. VG 55 i Läjet AB, 40,72%, kräftfiske
 44. Vibeskär Fiskeri AB, 40,06%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 45. Valön Fisk AB, 39,88%, insjöfiske
 46. Enbloms Fiske AB, 38,45%, pelagiskt fiske
 47. GG Fiskeri AB, 38,43%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 48. Samuels Fiskeri AB, 37,66%
 49. Jarander Shipping AB, 36,33%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 50. Lindbloms Fisk AB, 36,10%, siklöjefiske, blandfiske
 51. Lobster MG Fishing AB, 35,67%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 52. Esco Shipping AB, 35,48%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 53. Ahlins Företagstjänst i Hjo AB, 34,17%, insjöfiske
 54. Rylo AB, 34,01%, pelagiskt fiske i Danmark
 55. Kräftor & Guidefiske i Vättern AB, 31,58%, insjöfiske
 56. SD 437 i Edsvik AB, 30,72%, räkfiske och kräftfiske
 57. Stella Nova Fiskeri AB, 30,20% (2018), pelagiskt fiske i Danmark (personaluthyrning)
 58. Tallona AB, 29,89%, blandfiske
 59. B-C Pelagic AB, 29,43%, pelagiskt fiske
 60. Ganefjord Fiskeri AB, 28,16%, fiskfiske (personaluthyrning)
 61. Fredriks Fisk & Miljöprodukter AB, 27,49%, insjöfiske
 62. Zandic Management & Trading AB, 27,28%, pelagiskt fiske i Marocko/Västsahara (personaluthyrning, management)
 63. Ahlma Fiskeri AB, 27,08%, pelagiskt fiske
 64. Sundströms Fiske AB, 26,62%, siklöjefiske, blandfiske
 65. Bröderberg AB, 26,79%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 66. Marika Fiskeri AB, 26,62%, fiskfiske
 67. Fredrik Johansson Fiskeri AB, 26,31%, fiskfiske (personaluthyrning)
 68. T. Möller Boat & Fishing AB, 25,93%, insjöfiske
 69. Västkustfisk SVC AB, 25,13%, fiskhandel, fiskindustri i Sverige och Danmark (delägarskap), pelagiskt fiske i Polen (delägarskap)
 70. Viltgården Långaröd AB, 25,07%, insjöfiske
 71. Ripmas Fiskeri AB, 24,83%, fiskfiske
 72. Makri Fiskeri AB, 23,60%, pelagiskt fiske, (personaluthyrning)
 73. Naturvatten i Roslagen AB, 23,14%, insjöfiske
 74. Krossekärrs Fiske AB, 22,61%, kräftfiske, räkfiske
 75. Odeskär AB, 21,96%, pelagiskt fiske (uthyrning av kvoter)
 76. AB Clipperton, 21,50%, pelagiskt fiske (personaluthyrning)
 77. Darwin Fiske AB, 21,24%, fiske av läppfisk
 78. Bryggvingen AB, 21,10% (2018), kräftfiske, fiskhandel och restaurangverksamhet
 79. VK 190 Fiskeri AB, 20,76%, pelagiskt fiske
 80. Swemar AB, 20,14% (2018), pelagiskt fiske i Marocko/Västsahara (personaluthyrning, management)

Uppgifterna är hämtade från allabolag.se, proff.se och årsredovisningar

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!