Det är inte hårt fiske och bottentrålning som orsakat problemen för Östersjötorsken

Östersjötorsken är mager och undernärd. Orsaken till det är i först hand övergödning och klimatförändringar. En bidragande orsak är parasiter som sprids av det allt för stora sälbeståndet. Yrkesfiskarnas trålning har inget med saken att göra. Ändå påstår miljöpartisterna Janine Alm Ericson och Ulrika Frick (MP) detta i debattartikel i GT. I verkligheten är yrkesfiskarna ett offer för torskens dåliga tillstånd genom att fisket på torsk har stoppats i nästan hela Östersjön.

Trålningsförbudet i Öresund är inte orsaken till att torsken finns kvar (där har förresten alltid varit trålningsförbud, inte bara i 70 år). I Bohusläns fjordområden har trålning heller aldrig förekommit med undantag av i Gullmarsfjorden där räka trålas i lite utsträckning. Ändå finns det i stort sett ingen torsk i Bohusläns fjordar. Kring Orust och Tjörn har inget yrkesfiske alls förekommit de senaste 30-40 åren. Ändå finns där ingen fisk. Bottentrålsförbud och fiskeförbud kan inte förklara varför det finns fisk på vissa håll men inte på andra. De två miljöpartisterna har noll verklighetsförankring.

Yrkesfisket i Skåne och Blekinge (sydkusten) har drabbats hårt av torskfiskeförbudet och de kvotminskningar som skedde åren innan. Detta på grund av att torskens hälsa gjort det nödvändigt med såna åtgärder. Inget har gjorts för att få yrkesfisket med bas på sydkusten att överleva, Förslagsvis borde yrkesfiskarna i Skåne och Blekinge som förlorat möjligheten att fiska torsk få möjlighet att fiska lax och sill. De stora pelagiska båtarna kan kompenseras med fritt fiske på spigg och ökade skarpsillskvoter. Laxfiskarna i Norrland med ökade strömmingskvoter.

Slutligen. Ett förbud mot bottentrålning skulle för gott slå ut i stort sett allt svenskt fiske utan det mest småskaliga (som inte är lönsamt och främst bedrivs av deltidsfiskare och pensionärer) och det pelagiska fisket som i stor utsträckning är storskaligt och lönsamt. Siklöjefisket skulle bli i stort sett helt förbjudet liksom räkfisket, 70-80% av kräftfisket skulle försvinna och nästan allt fiskfiske. Större delen av Sveriges fiskare skulle försvinna, norra Bohuslän, Halland och Norrbotten skulle bli nästan helt utan yrkesfiskare. De flesta yrkesfiskare i Göteborgsområdet skulle tvingas upphöra med fisket. De två miljöprartisterna verkar sällsynt okunniga om effekterna av det de föreslår.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!