PO Kustfiskarna Bottenhavet bekräftar felaktigheter i deras egen rapport

PO Kustfiskarna Bottenhavet tog tillsammans med Sportfiskarna fram en rapport för att belysa sillfisket (strömmingsfisket) i Bottenhavet. Det enda syftet med rapporten tycks ha vari att försöka misskreditera andra yrkesfiskare för den presenterade totalt felaktiga uppgifter om hur mycket sill som historiskt har fångats i Bottenhavet. Dessa felaktigheter har jag belyst i flera inlägg.

Nu bekräftar PO Kustfiskarna Bottenhavet själva att deras och sportfiskarnas rapport är totalt felaktig. Inte direkt genom att medge feaktigheterna öppet och ärligt utan indirekt genom en artikel om yrkesfiskaren Tomas Karlsson där denne uppger att det fiskades 60 000 ton sill (strömming) i Bottenhavet på 1990-talet:

-Det var väl inte bara vår förtjänst, men vi var med och påverkade och kvoterna minskades från 140 000 ton till 60 000 ton. 60 000 ton var ju kvoter som vi hade här på 90-talet. Och jag har hört från dem som fortfarande håller på, att fisket blivit bättre. I år fiskade de ju slut på kvoten redan i juni. Nu är det bara kustkvoten som finns kvar.

I rapporten som Sportfiskarna och PO Kustfiskarna Bottenhavet tagit påstås det att det bara fiskade cirka 5 000 ton per år under 1990-talet. Med tanke på detta och alla andra felaktigheter i rapporten borde den helt enkelt kastas i papperskorgen. Det är en ur alla hänseenden undermålig, felaktig och lögnaktig produkt. Det är bra att även PO Kustfiskarna Bottenhavet, om än indirekt, visar på rapportens felaktigheter. Men de borde också officiellt gå ut med att de producerat en felaktig rapport med så många faktafel att den inte en är värd pappret den är tryckt på.

Läs mer:

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!