PO Kustfiskarna Bottenhavet har i praktiken ersatt PO Gävlefisk

En av det svenska fiskets producentorganisationer har lagts ner. PO Gävlefisk. Beslut om likvidation togs den 16 mars i år. De flesta tidigare medlemmar i denna organisation är idag istället medlemmar i PO Kustfiskarna Bottenhavet. En av dem är Tomas Karlsson som numera ägnar sig åt garnfiske (nätfiske, skötfiske) av framförallt sill/strömming i Bottenhavet. Han funderar också på att eventuellt skaffa sig en mindre trålare. För Tomas Karlsson är en man som i motsättning till många andra i PO Kustfiskarna Bottenhavet som anser att sillfisket (strömmingsfisket) i Bottenhavet med trålare bedrivs på ett förhållandevis rimligt sätt:

2005-2018 fiskade Tomas med storskaligt trålfiske, även sådant som var inriktat mot fiskmjölsproduktion.

-Under den tiden tjänade vi rätt bra. Bottenhavet tål nog rätt mycket. Om fisket är hårt under en period så återhämtar sig bestånden efter en tid om det upphör. I långa loppet tror jag ändå inte att vi kan fortsätta med det fiske som sker i dag. Det behövs nog också att det finns mer fisk kvar längre ut i havet, för att sälen inte ska hålla sig lika mycket nära kusten.

Tomas Karlsson tycker att det borde finnas en maxgräns på 24 meters längd för båtar som ska fiska i Bottenhavet och han är positiv till förslaget om fiskefria zoner som den nya producentorganisationen Kustfiskarna i Bottenhavet driver.

-Samtidigt tycker jag att vi lyckades få till en hel del förbättringar under den tid Gävlefisk fanns kvar.

Tomas Karlsson var ordförande för den nu avvecklade producentorganisationen.

-Det var väl inte bara vår förtjänst, men vi var med och påverkade och kvoterna minskades från 140 000 ton till 60 000 ton. 60 000 ton var ju kvoter som vi hade här på 90-talet. Och jag har hört från dem som fortfarande håller på, att fisket blivit bättre. I år fiskade de ju slut på kvoten redan i juni. Nu är det bara kustkvoten som finns kvar.

Tomas Karlsson är fortfarande upptagen som styrelsemedlem i Rederi AB Engesberg där han kanske fortfarande också är delägare. Eller så sålde han sin andel under 2019 och har kanske också avgått ur styrelsen. Rederi AB Engesberg har inte lämnat något bokslut för 2019 ännu så ägarförhållanden och liknande är i nuläget lite oklart.

Rederi AB Engesberg är ägare av medelstor pelagisk trålare. Det är en av de båtar som fiskat mest i Bottenhavet de senaste åren, GE 49 Arcadia.

Dessutom är Tomas Karlsson likvidator för PO Gävlefisk. Suppleant för honom är Lars-Ivan Hållstrand som också är styrelseledamot i PO Kustfiskarna Bottenhavet. Övriga ordinarie styrelseledamöter i PO Kustfiskarna Bottenhavet är Karl-Åke Wallin, Dennis Bergman, Joakim Westlund och Hans Frölander. Frölander är ägare av en trålare som används till sillfiske (strömmingsfiske) och siklöjefiske. Det senare fisket bedrivs dock av Kenneth Klöver som då hyr båten. Suppleanter i styrelsen för PO Kustfiskarna Bottenhavet är Mika Pastinen, och Mats Jonsson.

Läs mer:

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!