Äntligen – ett förslag om överförbara fiskerättigheter i det demersala fisket

Det demersala fisket efter bottenlevande arter som torsk, sej, rödspätta, havskräfta och räka kan bli lönsammare än det är idag. Det är innebörden av ett nytt förslag som Havs- och vattenmyndigheten, HaV, tagit fram på uppdrag av regeringen. Det är ett väntat förslag men det har dröjt alltför länge innan myndigheten lyckats ta sig samman för att komma med ett förslag.

I korthet föreslår HaV att ett system med överlåtbara och individuella fiskerättigheter införs i det demersala fisket. Ett system med fiskerättigheter finns redan i fisket efter pelagiska arter som sill, skarpsill och makrill. Rätt utformat och infört, bedömer HaV att ett flerårigt system kan bidra till ett enklare och mer lättbegripligt regelverk.

– Det ger ökade möjligheter till ett mer lönsamt och konkurrenskraftigt fiske, säger Qamer Chaudhry, utredare vid HaV, i ett pressmeddelande.

För att på bästa sätt bidra till ett hållbart nyttjande av haven bör systemet utformas som en del av den ekosystembaserade förvaltningen. Det handlar om ett helhetsperspektiv och att säkerställa en hållbar användning av ekosystemen.

HaVs förslag ska nu sändas till regeringen. Att införa ett flerårigt system kräver riksdagsbeslut och lagändringar.

– Om ett flerårigt system införs, så bör designen av fördelningen ske i nära samråd med fiskets organisationer och övriga intressenter. Det lokala engagemanget är en viktig del i helheten, säger Qamer Chaudhry.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!