Alla fiskebåtar med VMS behöver programmera om sin antenn

Havs-och vattenmyndigheten (HaV) har sedan en tid tillbaka utvecklat en ny mjukvara för att administrera VMS-fartyg. Detta innebär i en första fas att du som har en svensk fiskebåt med VMS måste boka in en omprogrammering av sin antenn hos HaV:s leverantör dvs Polaris Electronics A/S i Danmark.

Den som har en fiskebåt med VMS behöver, enligt HaV, snarast och senast den 28 september, kontakta företaget Polaris Electronics A/S i Danmark för att komma överens om en lämplig tidpunkt för omprogrammeringen. Polaris kommer att göra inställningarna via TeamViewer och det måste därför finnas en fungerande internetuppkoppling.

Den som är fiskelicenshavare ansvarar för att omprogrammeringen blir gjord. En omprogrammering behöver göras på alla fiskebåtar, även de som just nu ligger stilla.

Läs mer hos Havs- och vattenmyndigheten.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!