Fiskbranschen i Göteborgsområdet och Business Region Göteborg

Business Region Göteborg gjorde för ett år sen en översikt av fiskeribranschen i Göteborg. Det var en översikt som lämnade mycket att önska. Praktiskt utfördes arbetet av några personer från IVL Svenska Miljöinstitutet. Rapporten finns egentligen i två versioner, det ena är en ren rapport och det andra en så kallad klusteranalys. Felen i klusteranalysen tog jag upp i en artikel för ett år sen. Samma felaktigheter återfinns i rapporten. Vingaskär Fiskeri var och är inget pelagiskt fiskeriföretag och Astrid Fiske AB är det största företaget. Rylo AB är moderbolaget för Themis Fiskeri AB. Solmaskiner AB är inget fiskeriföretag.

I detta inlägg kommer jag att ta upp felen i den rapport som gjordes av IVL Svenska MIljöinstitutet. Den innehåller fler fel än klusteranalysen men också mer information än klusteranalysen. Den innehåller bland annat landningsvärden för enskilda båtar. Ett av problemen är dock att rapportförfattarna missat en tredjedel av de vid tillfället existerande pelagiska fiskebåtarna, GG 218 Västfjord (Fotö), GG 229 Clipperton (Donsö), GG 505 Polar (Fiskebäck), och GG 778 Lövön (Rönnäng). Deras landningsvärden finns därför inte med och analysen blir felaktig då antalet pelagiska båtar var 13 plus 3 till som vid tillfället inte fanns men hade kvot. 16 jämfört med 24 år 2008. Den kraftiga minskning rapporten visar finns inte. Två av de båtarna var då beställda och idag finns de alla tre, GG 204 Tor-ön, GG 207 Torland och GG 850 Odeskär. Dessutom så är ytterligare tre beställda (två av dem saknas i nuläget, GG 158 Sunnanland och GG 206 Ahlma). Den tredje beställningen är GG 64 Astrid Marie vilket skulle innebära att det idag finns 17 pelagiska båtar i Göteborgsområdet.

GG 39 Rossö och GG 840 Svanen är dock i första hand att se som demersala fiskebåtar så de borde kanske inte redovisas som pelagiska båtar. Eller så ska de finnas med i båda tabellerna. De är två av fyra båtar som får fiska både pelagiskt och demersalt. Två av dem, GG 210 Vera C och GG 77 Falken är nog i huvudsak tänkta som lysbåtar vid snörpvadsfiske av skarpsill på vintern men i verkligheten används bara GG 77 Falken till detta. GG 210 Vera C är inte ens utrustad för lysfiske.

När det gäller det demersala fisket så är antalet fiskebåtar också för lågt. Detta då GG 707 Arkö otvivelaktigt ska vara med bland de tio båtar som hade högst landningsvärde. Idag finns inte två av de båtar som rapporten från IVL Miljöinstitutet/Business Region Göteborg har med längre bland de med störst landningsvärde, GG 359 Westerö och GG 370 Mercy. Det aktuella året var dock både GG 359 Westerö och GG 370 Mercy i huvudsak pelagiska fiskebåtar som landade sill från fiske i Bottenhavet.

Också när det gäller antalet anställda i fiskeriföretagen blir det märkligt. Det är vanligt i fiskeriföretag att varje anställd har ett eget företag, ofta en enskild firma, ibland ett aktiebolag som hyr ut honom själv till det företag i vilket fisket bedrivs. Det gäller exempelvis Västfjord Fiskeri AB,

Ärligt sagt borde Business Region Göteborg anlita mer kompetent folk för att göra den här typen av rapporter om fiske än vad de faktiskt gjorde. Den typen av fel som förekommer i rapporten och klusteranalysen borde inte förekomma. Eftersom jag är så säker när det gäller detta så vill jag dock påpeka att jag säkert också missat nånting i nedanstående listningar.

För sakens skull ska jag också göra en uppdatering av nuläget för fiskeribranschen i Göteborgsområdet. Då jag inte har tillgång till landningsvärden så får det bli landad mängd istället. i de fall det handlar om en koncern som bara sysslar med fiskerirelaterad verksamhet så använder jag omsättningssiffrorna för koncernen och anger moderbolaget i koncernen som företag.

De största pelagiska fiskeriföretagen i Göteborgsområdet, namn, totalomsättning 2019 M SEK, ägare

 1. Astrid Fiske AB, 496, Rörö, fam Johansson
 2. Bryngeld Fiskeri AB, 152, Fiskebäck, fam. Bryngeld
 3. Rylo AB, 149, Rörö, fam. Ryberg
 4. Fiskeri AB Ginneton, 138, Fiskebäck, fam. Claesson
 5. B-C Pelagic AB, 71, Donsö, Backman & Jansson
 6. Båt GG 330 Carmona AB, 50, Dyrön, fm. Gustafsson
 7. Ahlma Fiskeri AB, 43, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 8. Västfjord Fiskeri AB, 41, Fotö, Gustavsson
 9. Västkustfisk SVC AB, 36, Göteborg, Sveriges Västkustfiskares Centralförbund
 10. Axfish AB, 31, Fiskebäck, fam. Axelsson
 11. Lövön AB, 28, Rönnäng, fam. Arvidsson
 12. Zandic Management & Trading AB, 21, Fiskebäck, fam. Kjellberg
 13. Kristine Fiskeri AB, 14 (2018), Donsö, Karlsson, Hansson, Bergman & Sköld
 14. DE Fiske AB, 11, Öckerö, Andersson & Gripse

De största pelagiska fiskeriföretagen i Göteborgsområdet, namn, nettoomsättning 2019 M SEK (dvs exklusive båtförsäljningar och liknande), ägare

 1. Astrid Fiske AB, 496, Rörö. fam. Johansson
 2. Rylo AB, 149, Rörö, fam. Ryberg
 3. Fiskeri AB Ginneton, 127, Fiskebäck, fam. Claesson
 4. Bryngeld Fiskeri AB, 89, Fiskebäck, fam. Bryngeld
 5. B-C Pelagic AB, 70, Donsö, Backman & Jansson
 6. Båt GG 330 Carmona AB, 50, Dyrön, fam. Gustafsson
 7. Ahlma Fiskeri AB, 43, Fiskebäck, Ahlström & Magnusson
 8. Västfjord Fiskeri AB, 41, Fotö, fam. Gustavsson
 9. Västkustfisk SVC AB, 33, Göteborg, Sveriges Västkustfiskares Centralförbund
 10. Lövön AB, 28, Rönnäng, fam. Arvidsson
 11. Zandic Management & Trading AB, 21, Fiskebäck, fam. Kjellberg
 12. Kristine Fiskeri AB, 12 (2018), Donsö, Karlsson, Hansson, Bergman & Sköld
 13. DE Fiske AB, 11, Öckerö, Andersson & Gripse

Astrid Fiske AB, Fiskeri AB Ginneton och Ahlma Fiskeri AB bedriver fiske i både Sverige och Danmark, Bryngeld Fiskeri AB bedriver fiske i Finland, Themis Fiskeri AB bedriver fiske i Danmark; Kristine Fiskeri AB och Nicklason Fiskeri AB i Tyskland medan Zandic Management & Trading AB fiskar i Marocko/Västsahara. Västkustfisk SVC AB som inte lämna någon kocernredovisning är indirekt delägare i ett fiskeriföretag i Polen och delägare i stora fiskindustrier i Skagen, Västervik och Ellös.

De största demersala fiskeriföretagen i Göteborgsområdet, namn, totalomsättning 2019 M SEK, ägare

 1. Vingaskär Fiskeri AB, 45 (2018), Styrsö, Mats Johansson m. familj
 2. Hagberg Fiske AB, 18, Björkö, Peter Hagberg
 3. Arkö Fiske AB, 17, Rönnäng, Aronsson & Ivarsson
 4. Nicklason Fiskeri AB, 17, Öckerö, fam. Nicklason
 5. Älvsborg Fiskeri AB, 12, Fiskebäck, Ganefjord, Hermansson och Johansson
 6. Fiskeri AB Ingun, 12, Fotö, fam. Ivarsson
 7. Rossö Fiskeri AB, 11, Rörö, Lundgren & Olausson
 8. Västerland AB, 9, Hönö, fam. Sörensson
 9. Sandefjord Fiske AB, 9 (2018), Fotö, fam. Johansson
 10. Valöskär AB, 8, Vrångö, fam. Westerberg
 11. Svanen Fiskeri AB, 7, Rörö, fam. Larsson
 12. Glittfors Fiskeri AB, 6, Björkö, Andersson och Olsson Wijk
 13. Titania Fiskeri AB, 5, Fotö, Andersson & Ivarsson

De största demersala fiskeriföretagen i Göteborgsområdet, namn, nettoomsättning 2019 M SEK (dvs exklusive båtförsäljningar och liknande), ägare

 1. Vingaskär Fiskeri AB, 18 (2018), Styrsö, Mats Johansson m. familj
 2. Arkö Fiske AB, 17, Rönnäng, Aronsson & Ivarsson
 3. Nicklason Fiskeri AB, 17, Öckerö, fam. Nicklason
 4. Hagberg Fiske AB, 14, Björkö, Peter Hagberg
 5. Älvsborg Fiskeri AB, 12, Fiskebäck, Ganefjord, Hermansson och Johansson
 6. Fiskeri AB Ingun, 12, Fotö, fam. Ivarsson
 7. Rossö Fiskeri AB, 11, Rörö, Lundgren & Olausson
 8. Sandefjord Fiske AB, 9 (2018), Fotö, fam. Johansson
 9. Västerland AB, 9, Hönö, fam. Sörensson
 10. Valöskär AB, 8, Vrångö, fam. Westerberg
 11. Svanen Fiskeri AB, 7, Rörö, fam. Larsson
 12. Glittfors Fiskeri AB, 6, Björkö, Andersson och Olsson Wijk
 13. Titania Fiskeri AB, 5, Fotö, Andersson & Ivarsson

Astrid Fiske AB, Fiskeri AB Ginneton, Svanen Fiskeri AB och Rossö Fiskeri AB fiskar både pelagiskt och demersalt.

De största fiskhandelsföretagen i Göteborgsområdet, namn, omsättning 2019 M SEK, ägare

 1. Johbeco AB (JO Fiske AB), 1 519, Partille, Ekberg, Andersson, Örtegren, Johansson, Letmark, Roos med flera
 2. Fisk i dag i Göteborg AB, 1 325, Göteborg, Valedo Partners
 3. Leröy Seafood AB, 674, Göteborg,  Lerøy Seafood ASA
 4. Bröderna Hanssons i Göteborg Export AB, 433, Göteborg, Huitai Investment Group Limited
 5. JO Food AB, 271, Göteborg, Charleson & Alderhell
 6. Hjälmarfisk AB, 188, Göteborg, Sören Windstrup Jensen
 7. Royal Seafood AB, 181, Göteborg, Polar Seafood Denmark A/S
 8. AB Sjömat Skandinavien, 113, Göteborg, Sjöberg & Karlsson
 9. Sweden Seafood i Göteborg AB, 109, Göteborg, Västkustfisk SVC AB
 10. Asperö Fisk AB, 84, Göteborg, Alf Roger Olsson
 11. Magnussons i Göteborg AB, 79, Göteborg, Sören Windstrup Jensen
 12. Sandstens Fiskhandel AB, 63, Göteborg, fam. Sandsten
 13. Feskarbröderna Förvaltnings AB, 60 (2018), Göteborg, fam. Nilsson
 14. Fiskkompaniet Isbjörnen Göteborg AB, 58, Göteborg, Tommy Peter Norén
 15. Fiskhuset Hillberg AB, 54, Göteborg, Hillberg & Freiholtz
 16. Dharma Fisk AB, 26, Göteborg, fam. Sallander

Lerøy Seafood ASA i Norge ägs i sin tur av ett av världens största pelagiska fiskeriföretag. Austevoll Seafood ASA. Huitai är ett kinesiskt storföretag och Valedo Partners är ett riskkapitalbolag. Polar Seafood Denmark A/S är ett av världen största räkfiskeföretag genom delägda bolaget Polar Seafood Greenland A/S:

De största fiskindustriföretagen i Göteborgsområdet, namn, omsättning 2019 M SEK, ägare

 1. Klädesholmen Seafood AB, 196, Rönnäng, Axelsson, Bråse, Pettersson och Persson
 2. Nordsjöfisk AB, 186, Mölnlycke, Svensk Cater Holding AB
 3. Astrid Fiskexport AB, 138, Rönnäng, Astrid Fiske AB
 4. Fiskebäcks Seafood AB, 96, Fiskebäck, Karlsson, Sjöblom, Börjesson och Ahlström
 5. Bua Shellfish AB, 40, Bua, Västkustfisk SVC AB
 6. Savolax Eurofish AB, 39, Göteborg, Anna Marie Martinsson
 7. Skärhamns Frys AB, 39, Skärhamn, Bertelsen & Fransson
 8. Havets Skafferi AB i Kode AB, 17, Göteborg, fam. Olsson

Svensk Cater Holding AB ägs av danska Eurocater A/S som genom komplicerade ägarstrukturer med minoritetsägande, växling mellan ägarbolag i Sverige och Danmark, holdingbolag i Luxemburg tycks ha Sten Damsgård Pedersen, Henrik Ellegaard, Hans Peter Emil Berglund och Lars-Erik Edvard Carlsson som ägare.

Leverantörer av produkter och tjänster till fiskeriindustrin, namn, omsättning 2019 M SEK, ägare (denna lista är ofullständig)

 1. Öckeröborgen AB, 924, Öckerö, fam. Backman
 2. Göteborgs Fiskauktion ek.för., 447, Göteborg
 3. Swede Ship Marin AB, 178, Djupvik, Larson, Rausing, Bylock, Axelsson, Bengtsson m.fl.
 4. Henry Allt i Allt AB, 61, Rönnäng, fam. Göransson
 5. Berg Propulsion AB, 38, Öckerö, Stefan Sedensten
 6. AB Gotenius Varv & Mekaniska Verkstad, 28, Göteborg, Mats Wilhelm Gotenius
 7. Donsö Engine and Shiprepair AB, 15 (2018), Fiskebäck, Green & Jakobsson
 8. Önnereds Svets AB, 13, Fiskebäck, Erik Harry Pettersson

För alla företag, med undantag av Göteborg Fiskauktion, som finns på listan över underleverantörer gäller att de huvudsakligen arbetar med annat än fiskebåtar och fiske. I vissa fall i stort sett enbart.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!