Göteborgs fiskhamn och vådan av dålig information – en rättelse

Wingårdhs lade ut information på hemsidan för Göteborgs fiskhamn. Informationen var gjord för invånare i Göteborg och turister men inte för folk med koppling till fisket. Hela presentationen borde naturligtvis varit tillgänglig för mig och annan press, även om vi inte hade möjlighet att närvara på presentationen. Jag såg alltså inte presentationen utan hade bara hemsidan och en begränsad artikel att tillgå när det gällde det förslag som Wingårdhs presenterade.

Nu har de fixat till hemsidan så att hela upplägget går att begripa. I mitt tidigare inlägg undrade jag var grossisterna skulle få plats och var lastbilarna och truckarna skulle röra sig nånstans. Det gick nämligen inte att förstå utifrån de bilder som presenterades på hemsidan. Nu har jag tillgång till mer information varvid jag kan se att logistikhallen och grossisterna ligger under bostäderna med inkörning från gatan som idag går förbi området. Fisken lossas på kajen och körs in genom portar som också ligger under trappor och bostäder.

Jag är därför tvungen att ändra mitt omdöme kring det hela och kan konstatera att det är ett mycket bra förslag som Wingårdhs lagt fram ur ren fiskhamnssynpunkt. Om detta genomförs finns det ingen risk att landningarna och grossisterna flyttar nån annan stans. Fiskhamnen kan kanske till och med genom förslaget bli en levande del av Majorna och Göteborg.

Logistikhallen i Fiskhamnen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!