Utveckling av Göteborgs fiskhamn

(Detta inlägg var en kommentar på artikeln i DN som länkats och den information som tidigare var ute på Fiskhamnens hemsida. Nu har de lagt ut mer information varvid det framgår att jag inte förstått vidden av förslaget. När jag nu fått information om helheten så framstår förslaget som bra).

Wingårdhs arkitektkontor har ritat ett förslag på hur Göteborgs Fiskhamn kan utvecklas. Det är på vissa visa ett roligt och intressant förslag. Men det kommer nog att innebära fiskhamnen försvinner då det inte tycks inkludera grossister, fisklukt, buller, lastbilar och faktisk lossning och landning av fisk.

Fiskhamnsområdet är tänkt att ha bostäder samtidigt som industrier, grossistfirmor, truckar och annat ska bli kvar. Men det syns inte riktigt i Wingårdhs skiss. Inte heller verkar det vara funktionellt och smart att ha trappor mellan kajen och fiskauktionen. Dessutom är det problematiskt att blanda stora mängder av besökare med stora lastbilar, truckar och fiskebåtar som landar fångst. Frågan är också var det är tänkt att räk- och kräfttrålare ska lägga till och landa sin fångst? Var ska alla lastbilar lastas och lossas?

Och var är lokalerna för de grossister som idag finns i området? Det verkar inte finnas några. Fiskhamnens hemsida Om området inte passar dem kommer de att flytta nån annan stans. Fiskebäck eller Öckerö är då rimliga ställen. Fiskebäck kanske mer troligt då det där finns utbyggnadsplaner som främst handlar om fiskhantering och mindre om att göra det fräckt och poppigt. Förslaget från Wingårdhs känns mer som ett förslag att avveckla fiskhamnen än ett förslag för att utveckla den.

Ingen hänsyn tycks heller ha tagits till att det knappast går att ha bostäder i anknytning till en aktiv landningshamn för fisk där det dessutom är en ständig trafik av stora långtradare och oväsen från truckar, kyl- och frysanläggningar med mera. En verksamhet som dessutom försiggår under tidiga morgontimmar.

Något behöver göras med fiskhamnen. Så långt är det rätt. Restauranger och områden där besökare kan röra sig är också rimligt. Men. Förslaget från Wingårdhs känns inte riktigt seriöst och inte heller riktigt genomtänkt. Det tar inte rimlig hänsyn till fisket som jag ser det.

Läs mer om Göteborgs fiskhamn:

PS. Jag har informerats om att jag inte tagit del av allt. Detta beror på att Fiskhamnens hemsida inte hade med mer än det jag visat i mitt inlägg ovan.

Nu har Fiskhamnen lagt ut fler bilder på sin hemsida. Och det framgår att hela logistikhallen ligger under villabebyggelsen och under trapporna. Det hela ser därför ut att vara ett mycket bra förslag. Jag ska därför skrivit ett nytt inlägg om frågan.

Logistikhallen i Fiskhamnen.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!