Fiskeritidningar

I Sverige finns bara en enda publikation som huvudsakligen handlar om yrkesfiske. Det är denna sajt, denna blogg. Sverige största tidning om yrkesfiske. Dessutom har vi Svensk Fisknäring som handlar om fiskeribranschen i sin helhet och Länspumpen som skriver en hel del om fiskebåtar och fiskeriföretag.

Det är egentligen allt. Ibland står det om fiske i Lysekils-Posten, Strömstads Tidning, Bohusläningen och Göteborgs-Posten. Även BLT i Blekinge kan ibland innehålla artiklar om yrkesfiske liksom tidningen Skärgården. Bevakningen i riksmedia handlar nästan enbart om miljörörelsers syn på fiske och präglas av en nästan total okunskap om fiske. Falska nyheter är legio, det vanliga. Även i lokal medier som Bohusläningen förkommer ibland artiklar som på ett nästan häpnadsväckande sätt saknar grundläggande kunskaper om yrkesfiske.

I andra länder där fisket är större finns många fler tidningar. I Danmark finns Fiskerforum, Fiskeritidende och Fiskerbladet. Lokala tidningar på Nordjylland och Västjylland som Nordsøposten, Skagens Avis, Nordjyske, Thylands Avis, Thistedposten, Folkebladet Lemvig, Dagbladet Ringkøbing Skjern med flera skriver ibland om fiskeri. Även i Bornholms Tidende och Bornholm.nu har artiklar om fiskeri med jämna mellanrum. Bevakning av fisket i danska riksmedia är också större än i Sverige och det finns det ensida fokuset på miljö. Det är till och med så att finans- och ekonomitidningar rapporterar om fiske ibland.

I Norge fins förstås en enorm mängd tidningar som fokuserar på fiske. I norge kombineras det ofta med en bevakning av fiskodlingsindustrin. Däribland Kystmagasinet, Tekfisk, Fiskeribladet, Kyst og Fjord, Kyst.no, den internationella tidningen Intrafish som har en norsk sajt med artiklar på norska.

Tidningar som fokuserar på laxodlingsindustrin som iLaks.no har ibland också artiklar om fiskeri i likhet med tidningar och sajter med inriktning på fartyg och sjöfart som Skipsrevyen.

Skipsrevyen och Kystmagasinet som jag nämnt ges ut av Oceanspace Media som också ger ut flera andra tidningar som handlar om fiskodling. Några av dem är på spanska. De driver också tidningarna Kyst24 och Kyst som har en del artiklar om fiskeri men i huvudsak handlar om fiskodling.

Det finns en enorm mängd lokaltidningar längs den norska kusten som också regelbundet rapporterar om fiske De är så många att det inte är möjligt att räkna upp dem här. I norsk riksmedia rapporteras det ofta om fiske. Sakkunskaper i norska tidningar är stor och kontrasterar starkt mot skriverierna i de svenska tidningarna.

I Norge fungerar också fiskerinäringens organisationer oftast som nyhetsförmedlare. Det gäller bland annat sajter som Norskfisk.no, Fiskebåt.no och Norges Sildesalgslag.

På Island är fiskenäringen den viktigaste och rapporteringen i all media är omfattande. Så är det också på Färöarna. Hur det ser ut i Finland och på Grönland är lite oklart då jag inte behärskar språken.

På engelska finns det förstås en massa tidningar, som exempelvis Fishing News, The Fishing Daily, World Fishing and Aquaculture, Intrafish, Hook & Net, Euronews, Undercurrent News, Seafood News, Fish Focus med flera.

 

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!