Pelagiska kustkvoter och regional tilldelning 2021

Havs- och vattenmyndigheten beslutar årligen hur de för svenskt fiske tillgängliga pelagiska fiskemöjligheterna ska fördelas mellan olika kategorier av fiskelicensinnehavare. Inför år 2021 har följande kvantiteter avsatts till pelagiska kust- och regionalkvoter.

Pelagiska kustkvoter och regional tilldelning i Östersjön 2021 (kg)
Art/Område Kustkvot Regional tilldelning
Sill i västra Östersjön (delområde 22-24 280 000
Sill i östra Östersjön (delområde 25-29 och 32) 3 000 000 4 763 396
Sill i norra Östersjön (delområde 30-31) 1 500 000 585 600
Skarpsill i Östersjön (delområde 22-32) 500 000 4 506 802
Makrill i Nordsjön, Skagerrak, Kattegatt och Östersjön 400 000
Sill i Skagerrak/Kattegatt 200 000
Skarpsill i Skagerrak/Kattegatt 450 000

Den som enbart bedriver fiske i Östersjön och landar i östersjöhamnar kan få del av den regionala tilldelningen.

Efter att HaV avsatt andelar av kvoterna till kust- och regionalkvoter fördelas återstoden av kvoterna till de som har pelagiska fiskerättigheter och fiskemöjligheter.

Kustkvoten för sill i västra Östersjön har minskats till 280 ton för 2021 jämfört med 485 ton under 2020 men i gengäld har kustkvoten för sill i östra Östersjön ökat till 3 000 ton jämfört med 2 000 ton under 2020. Totalkvoterna för sill är lägre i båda områdena än de varit under 2020 vilket betyder en minskning av kvoten för det storskaliga pelagiska fisket. I Bottenhavet/Bottenviken har den pelagiska kustkvoten också ökats från 1 300 ton till 1 500 ton, vilket också gäller kustkvoten för skarpsill i Östersjön som ökats till 500 ton istället för 485 ton. De pelagiska kustkvoterna för sill, skarpsill och makrill i Kattegatt och Skagerak har förblivit oförändrade.

Samtidigt har den regionala tilldelningen minskat. Den regionala kvoten i östra Östersjön har minskats från 7 490 ton år 2020 till 4 763 ton år 2021 medan regionala kvoten för Bottenhavet/Bottenviken är oförändrad. Detta beror främst på en minskad total sillkvot. Den regionala kvoten för skarpsill i Östersjön har ökats något, från 4 208 ton till 4 507 ton.

I avvaktan på ett slutligt beslut om pelagisk tilldelning för år 2021 har HaV skickat ut tillfälliga beslut till berörda fiskelicensinnehavare.

Observera att avsaknaden av överenskommelser med Norge och Storbritannien för år 2021 gör att EU-fiskare, i avvaktan på förhandlingar, inte har tillträde till norsk zon i Skagerak och Nordsjön, eller till brittisk zon.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!