Ska torskfiskarna i Östersjön få fiska sill?

Torskfisket i Östersjön är stoppat sen 2019. Det har resulterat i att många yrkesfiskare förlorat sin inkomst. I samband med detta har det förts fram krav på att torskfiskarna ska få kvoter på sill. Det är som jag ser det ett rimligt krav men inte heller lätt att genomföra. Om de ska få fiskerättigheter blir andra fråntagna fiskerättigheterna. Att agera så är inte rimligt. Det skulle kunna hanteras om det blev tillåtet att fisk spigg och om skarpsillskvoten ökades till en rimlig nivå.

På kustkvoten är dock fisket fritt för den som har licens. Kustkvoten är till för båtar som är kortare än 12 meter så det hjälper dock inte de flesta torsktrålarna då de är längre än så.

Jag kan också konstatera att det faktiskt finns minst ett torskfiskeföretag i Östersjöområdet som också fiskar sill. Sen långt innan torskfiskestoppet. Det är Tallona AB som fiskar sill med KA 38 Stjärnfors av Sturkö. KA 38 Stjärnfors fiskar på kustkvoten med snörpvad. Även KA 10 Tammerfors (som verkar ägas av en släkting till ägarna av Tallona AB) gör det.

Den totala kustkvoten på sill i östra Östersjön är 2 000 ton. I år har 74% av detta fiskats upp. Dessutom finns en kustkvot på skarpsill i Östersjön. Den är på 485 ton. 54% av detta har fiskats upp. Det finns uppenbarligen utrymme för ett något ökat fiske på den pelagiska kustkvoten i Östersjön.

Det är också möjligt att skaffa sig en liten trålare som kan fiska på kustkvoten. Om individuella överförbara fiskerättigheter (TFC) infördes i det demersala fisket skulle utbudet av såna båtar öka då många båtar med räkfisketillstånd skulle säljas. Det är båtar som idag i praktiken inte används till fiske utan bara finns för att sitta på ett räkfisketillstånd. Priset på en båt utan fiskerättigheter skulle i det läget bli lågt. Att införa individuella överförbara fiskerättigheter i det demersala fisket skulle alltså kunna hjälpa yrkesfisket och yrkesfiskarna i Östersjön.

Det går att skaffa pelagiska fiskerättigheter i Östersjön för båtar längre än 12 meter (även för mindre båtar förstås). Fiskerättigheten en båt behöver köpa är mycket liten. Därefter får de tillgång till regionalkvot om de bara landar i östersjöhamnar. Problemet i det sammanhanget är att det även finns ett fiskestopp för sillfiske på sommaren. Något som gjort att yrkesfiskare även lämnat sillfisket för gott.

En båt som Stjärnfors kan fiska på kustkvoten i Kattegatt och Skagerak om de vill det. Där har bara 18% av kustkvoten på sill utnyttjats under 2020. Totalt är den kustkvoten 200 ton. Av kustkvoten på skarpsill i Skagerak och Kattegatt (450 ton) har bara 10% landats hittills.

Det går också fiska annat, även för båtar som är längre än 12 meter. Det går exempelvis att låna in kvoter på kräfta och fisk i Skagerak och Kattegatt. Alla torskfiskare i Östersjön har dessutom erbjudits fiskemöjligheter för kräfta i Kattegatt och Skagerak. Ingen har tackat ja med undantag av ett par fiskeriföretag på Västkusten.

Det finns helt klart utrymme för mer fiske om bara östersjöfiskarna kunde tänka sig att fiska nån annan stans än bara utanför köksdörren eller agera aktivt för att fixa möjligheter till annat fiske. När de istället väljer att inte ta erbjudanden de fått så tycker jag nog ändå att det vore märkligt om de bara skulle få sillfiskerättigheter helt gratis.

Så visst ska torskfiskarna i Östersjön få fiska sill. Det kan de göra redan idag. Om de är aktiva och tar för sig.

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!