Östersjön mår bättre än många andra hav men inte bra

Detta enligt en undersökning som letts av letts av forskare vid Stockholms Resilience Center, Stockholms universitet. Experter från SLU har tillsammans med 10 andra ledande forskare i Östersjöregionen medverkat i studien, framförallt i arbetet med att fram bedömningar för biodiversitet och fisken som finns längs våra kuster.

Konceptet ”Ocean Health Index” som använts i flera världshav för att klassa tillståndet för miljön och de ekosystemtjänster vi får från havet, har för första gången tillämpats på Östersjön under namnet ”Baltic Health Index”. Östersjön som helhet får 76 av 100 möjliga poäng. Det är något högre än den sammanslagna poängen för alla världshav tillsammans, men långt ifrån bra.

Baltic Health Index får 76 av 100 möjliga poäng, vilket alltså är något högre än den sammanslagna poängen för alla världshav tillsammans. Samtidigt indikerar poängen för Östersjön att tillståndet är en bra bit ifrån de 100 poäng som är gränsen för att klassas som tillfredställande.

Enligt indexet varierar tillståndet mellan områden och mellan delar av ekosystemet. Till exempel får fisken på kusten, sysselsättning och ekonomi i Östersjön höga värden, medan föroreningar, skyddade områden, övergödning, biologisk mångfald och koldioxidinlagring får låga poäng.

– De låga poängen för biologisk mångfald visar att tillståndet för nyckelhabitat, flera fiskarter, däggdjur och fåglar är otillfredsställande i Östersjön och att åtgärder krävs för att det ska bli bättre. Slående är de stora skillnaderna mellan områden, där Bottenviken får höga poäng medan tillståndet i södra Östersjön är betydligt sämre, säger Andrea Belgrano forskare vid Institutionen för akvatiska resurser vid SLU, som lett arbetet med att bedöma tillståndet för biologisk mångfald.

Enligt bedömningen får fisken på kusten de högsta poängen av alla delar av indexet som bedömts i Östersjön. Detta indikerar ett näst intill tillfredställande tillstånd för den här delen av ekosystemet, men även här finns stora variationer mellan områden och orostecken.

– Våra analyser visar att tillståndet för fisken på kusten är betydligt bättre i de mer nordliga delarna av Östersjön jämfört med områden i södra och västra delarna av Östersjön. Den data vi använt sträcker sej till 2016, och under senare år ser vi tyvärr att tillståndet för kustfisken försämrats i flera områden. En framtida uppdatering av indexet kommer därför sannolikt att visa ett försämrat tillstånd kustfisken, säger Jens Olsson forskare vid Institutionen för akvatiska resurser vid SLU som lett arbetet med att bedöma tillståndet för fisken på kusten.

Thorsten Blenckner är försteförfattare till studien och forskningsledare för Baltic Health Indexets utvärderingsteam vid Stockholm Resilience Centre. I pressmeddelandet om studien säger han så här om studiens betydelse.

-Detta är ett förhållandevis lättanvänt verktyg som alla regioner runt Östersjön kan använda och anpassa till sitt lokala sammanhang för att följa sina förvaltningsåtgärder i ett samlat index.

Resultaten från studien publiceras i artikeln The Baltic Health Index (BHI): Assessing the social–ecological status of the Baltic Sea i det senaste numret av tidskriften ”People and Nature”.

Läs mer om studien hos Stockholm Resilience Centre

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!