Smarta fiskebåtar

Banbrytande teknik och nya tekniska plattformar som kan göra fiskefartyg till ”smarta båtar” kan omdefiniera fiske och hur vi hanterar fiske, vilket i sin tur leder till ökad effektivitet, lönsamhet och hållbarhet. I USA och Mexico finns det några försöksprojekt med smarta fiskebåtar som drivs av organisationen EDF. Projekten gör det lättar för fiskebåtar att redovisa all fångst och gör det lättare för yrkesfiskare att hålla sig inom ramarna för ett hållbart fiske. Det ger också bättre data till fiskeriförvaltande myndigheter på ett snabbare och effektivare sätt.

Teknisk utveckling på flera områden ger möjligheter till en bättre och modernare fiskeriförvaltning:

  • Sensorteknik – lågprissensorer kan klarlägga förhållandena i havet. Fiskare kan arbeta mer effektivt och rikta in sig på de typer av fisk de vill ha; minska påverkan på livsmiljöer; och undvika livsmedelssäkerhetsrisker, såsom oljeutsläpp.
  • Artificiell intelligens – datorer som kan lära sig och analysera data kan göra det mer kostnadseffektivt att övervaka fiskebåtar genom att automatisera övervaknings- och kontrollprocessen vilket ger bättre kvot- och fångstuppföljning
  • Nätverk – Snabba framsteg inom global bredbandstäckning låter nu fiskebåtar dela och ta emot data när de är till sjöss, vilket ger snabbare och mer relevanta beslut i fiskeriföretagen och bättre kvot- och fångstuppföljning.

Läs mer om kameror och kontroll

En rapport om smarta fiskebåtar.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!