Är svensk realtidsstängning i Skagerak olaglig?

Svenska myndigheter har genomfört två stycken realtidsstängningar i olika områden av Skagerak. Den ena är vidtagen med anledning av för mycket fisk (torsk, sej, kolja och vitling) under minimistorlek för det som får fångas och landas. Denna stängning tycks vara helt i sin ordning och det finns också en motsvarande stängning i danskt vatten. Men i det första beskedet om stängningen blev det fel då svenska myndigheter då också inkluderade en bit norskt vatten i det område som stängdes. Stängningen baseras på provtagning ombord på en båt.

Men den andra stängningen är mer problematisk då den enligt Danmarks Fiskeriforening PO (DFPO) strider mot EU:s förordning. Stängningen kom till för att det fanns för mycket småräka i området men enligt DFPO är sättet som provtagningen gjorde inte i enlighet med den nuvarande lagtexten. Provtagningen gav en andel av antalet småräkor i förhållande till antalet räkor vilket är fel då det i EU:s förordning anges att det krävs en viss andel i procent av vikten för att en stängning ska kunna genomföras. Stängningen baseras på provtagning ombord på två båtar.

Det pågår en process för att ändra skrivningen i förordningen men ändringen är ännu inte genomförd vilket innebär att den svenska stängningen är i strid med EU:s förordning. De svenska myndigheterna (Havs- och vattenmyndigheten samt departmentet) är, enligt DFPO, danska Fiskeristyrelsen och Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri, medvetna om att de tillämpar en skrivning i en förordning som inte gäller ännu.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!