Första lektorskarna till uppfödningsprojekt

I dagarna anlände närmare 160 torskar till forskningsstationen Ar på Gotland. De är avelsfiskar i det unika demonstrationsprojektet ReCod, med målet att stödutsätta torsk i Östersjön.

– Får vi torsken tillbaka till Östersjön kommer hela ekosystemet att må bättre. Jag hoppas att projektet på längre sikt ska leda till starkare torskbestånd, särskilt i kustnära områden, säger Anssi Laurila, vetenskaplig ledare för ReCod och professor i biologi vid Uppsala universitet, i ett pressmeddelande.

Torskarna, som var småväxta men i god kondition, har fiskats av forskningsfartyget Svea öster om Bornholm och söder om Gotland.

– Det är ingen överraskning att fiskarna är små, med tanke på artens utveckling i Östersjön. Men fiskarna mår bra och har börjat äta vilket är ett gott tecken, säger Lars Vallin, projektledare för ReCod.

De kommande månaderna kommer fiskarna hållas i förvaringsbassänger där de ska få vila och äta upp sig för att förhoppningsvis börja leka i maj/juni. Om leken blir framgångsrik kommer de första stödutsättningarna av torsklarver att göras redan i år.

På sikt ska också en utställning öppnas på Ar där allmänheten kan ta del av forskningen och se hur arbetet med avel och utsättning av torsk i Östersjön går till.

– Målet med ReCod är att hjälpa torsken tillbaka. Det går inte att bara hoppas att Östersjötorsken ska återhämta sig, vi måste vidta konkreta åtgärder också, säger lobbyisten Konrad Stralka, verkställande ledamot på BalticWaters2030.

ReCod genomförs av stiftelsen BalticWaters2030, i nära samarbete med Uppsala universitet och i samverkan med Sportfiskarna, Region Gotland och Leader Gute.

Det är som jag ser det ytterst tveksamt om projektet kan lyckas. Detta då de torsklarver och småtorskar som sätts ut kommer att ha svårt att hitta mat på grund av födokonkurrens från skarpsill, sill och spigg samt ätas upp av andra torskar, skarpsill och sill. Forskarnas och lobbyisternas förhoppningar om en lösning på torskprobematiken med hjälp av odling är som jag ser det helt ogrundade.

Läs också: Överfiske är inte en orsak till torskens dåliga hälsa och tillstånd i Östersjön

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!