Svenskdominerade Skagen – Themis Fiskeri och Rylo Fiskeri

Themis Fiskeri A/S är ett danskt fiskeriföretag som i likhet med så många andra stora danska pelagiska fiskeriföretag i Skagen ägs av ett svenskt företag och svensk fiskarfamilj. Moderbolaget är nämligen svenska Rylo AB på den lilla ön Rörö i Göteborgs norra skärgård där också Astrid Fiske har sin hemvist. Ägare av Rylo AB är Anders Ryberg (45%), hans son Björn Ryberg (45%) och hans svärson Urban Lorentsson (10%). Themis Fiskeri A/S har dotterbolaget Themis Ejendomme ApS och äger fiskebåten S 144 Themis med hemmahamn i Skagen.

S 144 Themis

Rylo AB har dessutom ett dotterbolag i Sverige som heter Themis Pelagic AB. Themis Pelagic AB hyr ut personal till Themis Fiskeri A/S i Danmark och är ägare av den lilla fiskebåten GG 228 Rymo som fiskar med burar och garn. Båten sköts av en grupp yngre fiskare och kan ses som en slags fiskeriskola i det mindre formatet.

Samma tre personer som är ägare av svenska Rylo AB äger också danska Rylo Danmark ApS men med en liten annan fördelning av aktierna. Sålunda äger Urban Lorentsson 40%, Björn Ryberg 40% och Anders Ryberg 20%. Bolaget har dotterbolaget Rylo Fiskeri ApS (tid. Jette Kristine E 727 ApS) som äger fiskebåten L 144 Frederikke R (tidigare E 727 Jette Kristine) på 638 bruttoton med hemmahamn i Thyborøn.

Themis Fiskeri AB i Sverige har cirka 15 anställda och hela koncernen Rylo AB omsatte 201 miljoner SEK och gjorde en vinst på 96 miljoner SEK under det senast redovisade verksamhetsåret (20190701-20200630). Bokförda tillgångar var totalt 1,1 miljoner SEK varav 733 miljoner i fiskerättigheter och 235 miljoner i fiskebåtar.

Danska Themis Fiskeri A/S gjorde en vinst efter skatt och finansiella kostnader på 44 miljoner under det senaste verksamhetsåret. Bolaget hade 6 anställda, bokförda tillgångar på 872 miljoner DKK varav 521 miljoner i fiskerättigheter och 167 miljoner i fiskebåtar.

Rylo Danmark ApS hade en total vinst på 38 miljoner DKK under senaste räkenskapsåret med bokförda tillgångar på 198 miljoner DKK. Dotterbolaget Rylo Fiskeri ApS redovisad en vinst på 38 miljoner och tillgångar på 237 miljoner DKK varav 172 miljoner DKK i fiskerättigheter och 10 miljoner för fiskebåtar.

Andel av fiskerättigheterna för Themis Fiskeri A/S, fiskart och kvot, andel

 • Sill Nordsjön, 3,2%
 • Sill Skag/Katt, 8,5%
 • Sill västra Östersjön,13,1%
 • Sill östra Östersjön, 15,0%
 • Makrill, 4,2%
 • Makrill färöisk zon, 1,4%
 • Makrill norsk zon, 4,2%
 • Brisling Nordsjön, 9,2%
 • Brisling Skag/Katt, 9,2%
 • Brisling Östersjön, 15,0%
 • Tobis, 4,6%
 • Blåvitling, 0,1%
 • Sperling, 6,6%

Total IOK-andel, 5,6%

Andel av fiskerättigheterna för Rylo Danmark ApS/Rylo Fiskeri ApS, fiskart och kvot, andel

 • Sill Nordsjön, 2,1%
 • Sill västra Östersjön, 9,0%
 • Sill östra Östersjön, 15,0%
 • Brisling Nordsjön, 3,8%
 • Brisling Skag/Katt, 0,2%
 • Brisling Östersjön, 8,1%
 • Tobis, 0,9%
 • Sperling, 7,0%

Total IOK-andel, 2,7%

I Sverige har koncernen bara mindre fiskemöjligheter för demersal fisk.

I styrelsen för Rylo AB sitter Anders Ryberg, hans fru Marielle Ryberg, Björn Ryberg, Urban Lorentsson och Roger Wier. I Themis Pelagic AB återfinns Anders Ryberg, Marielle Ryberg och Björn Ryberg i styrelsen medan styrelsen i Themis Fiskeri A/S också har Urban Lorentsson som styrelsemedlem. I Rylo Danmark ApS tycks bara Anders Ryberg vara med i styrelsen (direktionen) men det verkar orimligt. Ander Ryberg är också styrelsemedelam i Danmarks Pelagiske PO.

Läs också:

 

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!