Överfiske är inte en orsak till torskens dåliga hälsa och tillstånd i Östersjön

Under de senaste decennierna har det inte förekommit något svenskt överfiske av torsk i Östersjön.  Under det senaste decenniet har inte ens kvoten fiskats upp i Sverige och Danmark. Svensak fiskare införde till och med ett eget frivilligt kvoteringssystem innan någon annan. Det är dock välbelagt att politikerna beslutat om för stora kvoter under många år, men det har de senaste åren inte påverkat fisket och inte lett till överfiske då det inte fiskats mer än den vetenskapliga råden.

Torsk. Bild: Wilhelm von Wright. Public domain

Att i det läget påstå att torskens problem med undernäring och sjukdomar samt brist på lekområden delvis skulle bero på överfiske så som nyhetsmedier gör i samband med att torsk ska födas upp på odlingar vid forskningsstationen i Ar på Gotland är inte rimligt. Rent ljug egentligen men då de flesta bara rapar upp detta påstående på grund av okunnighet kan vi väl säga att det bara handlar om dumhet och slarv.

Lekområden har försvunnit som en konsekvens av övergödning som skapar syrebrist med döda bottnar som följd. Klimatförändringar som medfört att Östersjön blivit varmare har också bidragit till syrebristen. Undernäring är ett resultat av en kombination av uppväxande torskars födokonkurrens med framförallt skarpsill och parasiter som sprids av säl.

Inget av det som lett till torskens dåliga hälsotillstånd har överhuvudtaget med fisket att göra, förutom att det finns för mycket skarpsill och fiskas alldeles för lite skarpsill och att fisket varit för ensidigt inriktat på stora torskar vilket lett till tidigare lekmognad och mindre storlek.

Uppfödningen (odlingen) av torsk ingår i ett projekt som heter ReCod och som syftar till att småtorsk ska sättas ut i Östersjön. Mycket tyder på att projektet som finansieras av Stiftelsen BalticWaters2030 kommer att misslyckas. Detta då de torsklarver och småtorskar som sätts ut kommer att ha svårt att hitta mat på grund av födokonkurrens från skarpsill, sill och spigg samt ätas upp av andra torskar, skarpsill och sill.

I dagarna anlände dock de första torskarna, närmare bestämt 160 torskar, till forskningsstationen Ar på Gotland.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!