Dumheter om sillfiske från Östersjökommuner och Centerpartiet

Inte bara dumheter utan också okunnigheter kommer ur munnen på centerpartisten Gustav Hemming som representerar ett nätverk av landsting (regioner) och kustkommuner längs östersjökusten. Han säger så här:

– Regeringen har möjlighet att flytta ut trålgränsen från fyra sjömil till tolv sjömil ut från kusten och nu är det hög tid att agera. Helst borde man gå längre än så men det hade varit en god början för att kickstarta återhämtningen av skärgårdens fiskebestånd, säger Gustav Hemming (C) Skärgårdsregionråd.

Ja, regeringen skulle kunna flytta ut tråfiskegränsen till12 sjömil men det skulle bara gälla svenska yrkesfiskare. Danska och finska båtar skulle fortsatt kunna fiska in till trålfiskegränsen på 4 sjömil. Så frågan är varför Hemming vill försämra för svenska yrkesfiskare i förhållande till andra länders yrkesfiskare?

Avtalet med Danmark och Finland kan förstås sägas upp men det skulle innebära att svenska fiskare stängdes ute från viktiga fiskevatten vid Danmarks kuster. Förmodligen skulle det ha stora negativa konsekvenser för svenskt fiske.

Dessutom skulle det sannolikt inte innebär nånting för kustfiskebestånden. För de upplevda problemen med brist på sill/strömming i Stockholms skärgård har inget med fiske att göra. De beror på säl, skarv och spigg.

Hemming fortsätter:

– Vår mening är att det storskaliga industrifisket behöver minska kraftigt, och helt upphöra i Ålands hav och andra särskilt känsliga delar av Östersjön. De lokala fiskarna måste ges första tjing på fisket, eftersom de tar uppsmå fångster med skonsamma fiskemetoder och samtidigt bidrar med jobb, attraktionskraft och identitet till små och mycket känsliga lokalsamhällen i skärgård och på kusten. Därför behöver deras intressen liksom havsmiljön prioriteras högre, avslutar Gustav Hemming (C).

Frågan är varför industrifisket måste bort? Sillfisket (strömmingsfisket) är inte större idag än på 1970-talet och inte heller större än år 2000 då samma dumheter som idag spreds från olika så kallade forskare och okunniga politiker. Sillen (strömmingen) skulle ta slut om fisket fortsatte. Det fortsatte och sillen i Östersjön har inte tagit slut.

De lokala fiskarna fångar inte strömming för de kan inte sälja den. Priset är så lågt att sådant fiske inte lönar sig. Ingen vill köpa sill/strömming från Östersjön då Livsmedelsverket avråder från konsumtion på grund av miljögifter.

Att försöka få kustnära fiskare att fiska mer sill/strömming med statliga beslut är helt enkelt dömt att misslyckas. Ingen i Sverige vill ha sill/strömming från Östersjön för konsumtion. De kustnära fiskarna har redan idag en egen kvot men de fiskar inte upp den och huvuddelen av det som fångas på kustkvoten tas av trålare. Små trålare. Även det kustnära småskaliga fisket består främst av trålare och de vill alltså Hemming i praktiken förbjuda.

Det mesta av Ålands hav  är inte svenskt vatten utan finskt. Svenska politiker kan med andra ord i stort sett inte bestämma nånting om vilka som får fiska där eller inte.

Sillen/strömmingen i Östersjön fiskas i enlighet med vetenskapligt fastställda kvoter. Dessa kvoter går upp och ner beroende på hur mycket sill/strömming som finns. Fisket är långsiktigt hållbart, såväl klimat- och miljövänligt. Det är dessutom MSC-märkt.

Det måste bli ett stopp för dumheterna som okunniga politiker sprider. Gustav Hemming från centerpartiet är en av dessa okunniga politiker som sprider skit runt sig som vore han en gödselspridare. Och som vi vet är bidrar gödselspridning till Östersjöns riktigt stora problem, övergödning.

Gustav Hemming, centerpartistisk gödselspridare.

Läs mer om sillfiske

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!