Skeppare dömd för krock med kryssningsfartyg

En skeppare ombord på en fiskebåt har dömts för vårdslöshet i sjötrafik till 50 dagsböter, totalt 18 000 kronor. Fiskebåten krockade i september 2020 med kryssningsfartyget Norwegian Bliss som låg för ankar i närheten av Trubaduren. Norwegian Bliss är cirka 334 meter lång och på 168 000 bruttoton.

Norwegian Bliss. Bild: Arno Redenius. Licens: CC BY-SA 4.0

Det var tät dimma vid tillfället och skepparen upptäckte därför  inte kryssningsfartyget i tid:

– Plötsligt dök det stora kryssningsfartyget upp som en vägg framför mig, vittnade befälhavaren om.

Han gav full back i maskinen, men eftersom han redan var så nära den 334 meter långa lyxkryssaren som låg för ankar på platsen hann han inte få stopp på fiskebåten.

[…]

Befälhavaren på fiskefartyget medgav under utredningen att han varit ouppmärksam:

– Den dåliga sikten blev så mycket sämre relativt fort. Hade jag insett det hade jag haft en bättre utkik, sa han.

Med tanke på på storleken på Norwegian Bliss förefaller det något märkligt att båten inte upptäcktes på något sätt förrän det var för sent.

Tingsrätten menade dock att fiskebåtens befälhavare ”av någon anledning försummade att ha noggrann uppsikt över sitt fartygs färdväg och att han, i förhållande till rådande omständigheter, hållit en alltför hög fart”.

Fiskebåten uppges i GP vara 34 meter lång och hemmahörande i sydvästra Göteborg. De innebär att troligen handlar om GG 690 Vingasand som är 33,85 meter lång och på 234 bruttoton. Alternativt skulle det kunna vara GG 683 Rön som är 34,98 meter lång och 358 bruttoton. Bägge båtarna är i storlek som en liten mygga i förhållande till Norwegian Bliss.

Vid sammanstötningen med kryssningsfartyget uppstod inga egentliga skador. Lite bucklor på fiskebåten och lite skrapmärken på kryssningsfartyget.

GG 690 Vingasand

GG 683 Rön