Koldioxidavgift upprör fiskare i Norge och Danmark

En del norska fiskare är upprörda över att de blivit pålagda en koldioxidavgift (CO2-avgift) för sitt bränsle. De menar att detta gör deras fiske olönsamt. Den negativa effekten av koldioxidavgiften förstärks av kraftigt stigande bränslepriser.

Norge

Kostnaderna för att bunkra bränsle till en fiskebåt överstiger ihop med de höga kostnaderna för bränsle vad de kan tjäna in. Därmed blir fisket olönsamt:

CO2-avgift og ekstreme priser på diesel har skapt det som Runehäll kaller panikk blant fiskere i sør. Mannskapene på reketrålere har fått redusert sin lott med 5000 kroner i uka på kort tid. Mange av fartøyene driver med tap og det vurderes å legge dem til kai for å begrense tapene.

[…]

Vi får i snitt 12,5 kilo reker per time. Denne reka har en verdi på cirka 120 kroner per kilo. Fangstene er lave og om kort tid slipper rekene rogna. Da blir det enda dårligere, sier Runehäll til Kystmagasinet. Han forteller at de nå bunkrer for 300.000 kroner i uka og leverer fangst for 250.000 kroner. Både Runehäll som er medeier og skipper på «Skårholm» vurderer å legge båten til kai for å begrense tapene. Det samme gjør flere andre fiskebåtredere.

Det hjelper lite for fartøyene at de vil få refundert mineraloljeavgift og CO2-avgift med samlet cirka 3,80 kroner per liter. For 2022 skal det søkes om refusjon i februar 2023. I mai dette år vil fiskefartøyene motta refusjon. Hver gang Runehäll bunkrer «Skårholm» betaler han inn 60 – 70.000 kroner han ikke vil få kompensert før i mai 2023. Med bunkerspriser som nå ligger på rundt 17 – 18 kroner per liter, går driften at «Skårholm» i minus. – For meg er det livsverket som holder på å gå tapt, sier Runehäll.

De som drabbas hårdast av de höga bränslepriserna och koldioxidavgiften är äldre trålare. De har mer bränsleslukande motorer vilket gör att de också har högre koldioxidavgift.

Danmark

Även i Danmark är yrkesfiskarna upprörda över koldioxidavgifter och menar att det hotar både lönsamhet och grön omställning. Utan lönsamhet är det ingen som har råd med omställning menar de:

En CO2-afgift på fiskeriet vil sætte fiskeriets grønne omstilling, tusindvis af arbejdspladser og et helt erhverv på spil. Alternative, grønne brændstoffer er under udvikling, men endnu ikke rentable.

[…]

Set fra broen på vores fartøjer vil en CO2-afgift medføre to ting:

Dels en opbremsning af fiskeriets grønne omstilling, for når man dræner et erhverv for kapital, så er der ikke penge til at investere i den innovation, der skal give os fremtidens grønne løsninger. Og så ender det med, at CO2-afgiften afvikler fiskerierhvervet i stedet for at fremme investeringer i grøn udvikling. Det er stik imod intentionen.

Samtidig vil det ikke betyde mindre fiskeri i havene, hvis dansk fiskeris produktion mindskes. Det vil blot føre til lækage, hvor der enten tankes brændstof i andre lande, eller hvor andre landes fiskere overtager både fangsten, arbejdspladserne og CO2-udledningen. Pålægges dansk fiskeri en CO2-afgift, så det mister sin rentabilitet, vil det med andre ord ikke betyde mindre CO2-udledning. Tværtimod.

De har helt rätt när de menar att ett lönsamt fiske är en förutsättning för att en klimatomställning i fisket ska kunna ske. En sådan utveckling kräver nämligen investeringar i nya båtar, ny teknologi och nya motorer. För det behövs pengar och det kan fiskeriföretagen bara får genom att gå med vinst. Ett lönsamt fiske är därför helt nödvändigt.

Räkfiske och kräftfiske

Jag är dock mycket tveksam till att en koldioxidavgift är det som kommer att skapa olönsamhet rent generellt. För sånt fiske som redan har dålig lönsamhet och små marginaler har det självklart en negativ effekt på lönsamheten och få den att tippa över till förlust.

Ett sådant fiske är exempelvis det norska räkfisket i Skagerak. Där finns troligen en hel del olaglig uppgradering av fångsten. Dvs stora räkor behålls och små räkor slängs ut så att båtarna kan fiska mer.  Huvudanledningen till den dåliga lönsamheten är dock överetablering och för små fiskerättigheter (kvoter) per båt. Den norska räkfiskeflottan behöver helt enkelt bli mindre. Åtgärdas detta kommer sannolikt koldioxidavgiften ha liten effekt. Minskad lönsamhet leder det säkert till men kanske inte till olönsamhet.

Troligen är det också problem med lönsamheten i det danska kräftfisket. Det är också ett fiske med trolig överkapacitet. Mycket tyder dessutom på att det finns oredovisade svarta bifångster i detta fiske. Med en minskad dansk kräftfiskeflotta skulle sannolikt dessa problem kunna lösas.

Sverige

I Sverige skulle en koldioxidavgift med all säkerhet också leda till minskad lönsamhet i framförallt räkfisket. Men även där är överkapacitet det egentliga problemet. Det finns helt enkelt för många räktrålare.

Även i det svenska kräftfisket skulle en koldioxidavgift troligen kunna innebära problem. I det svenska kräftfisket finns dock ingen överkapacitet. Räk- och kräfttrålare i Sverige är i allmänhet gamla båtar med gamla motorer vilket förvärrar problemen med en koldioxidavgift.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!