Vindkraft ska inte byggas i viktiga områden för fisket

Det är nödvändigt att bygga havsbaserad vindkraft för att kunna säkra det elbehov som finns inför framtiden. Det är helt enkelt nödvändigt för att ställa om till ett mer klimatvänligt samhälle där fossila råvaror inte alls eller så lite som möjligt används som energikälla.

Detta förhållande gör yrkesfiskarna mycket oroliga:

Fiske är en verksamhet som kräver utrymme.

– Vi kan inte köra i sicksack mellan vindkraftverken. Trålen kan vara 500 meter lång, plus vajrar. Dessutom behövs en säkerhetszon. Dels kan man skada vindkraftverken, men det värsta är om båten fastnar i någonting. Då kan det gå riktigt illa, även med besättningen, säger Anton Paulrud.

[…]

Peter Ronelöv Olsson, ordförande i Sveriges Fiskare, tycker att planeringen av vindkraft till havs hittills tagit för lite hänsyn till fiskets intressen.

– Och det har varit i riksintresseområden för yrkesfiske, sådana som staten har klassat som viktiga för självhushållning. Men det struntar de fullständigt i, säger Peter Ronelöv Olsson.

Anton Paulrud representerar det pelagiska fiskets organisation, Swedish Pelagic Federation PO (SPF) och Peter Ronelöv Olsson representerar Sveriges Fiskares PO (SFPO).

Oron är förståelig. Speciellt då många bolag som vill bygga vindkraft till havs sökt tillstånd för områden som är viktiga för fisket. De håller sig alltså inte till de områden som avsatts för energiproduktion i havsplanerna.

Vindkraft

I vindkraftsparker går det inte att bedriva trålfiske. Varken pelagiskt eller demersalt trålfiske. Detta gör att det är helt orimligt att bygga vindkraftsparker i de havsområden där det bedrivs ett omfattande trålfiske. I Skagerak utanför Bohuslän är det i stort sett överallt vilket gör att det bara blir kvar ytterst små områden där vindkraft kan byggas.

De projekt som vindkraftsbolag sökt tillstånd för ligger i huvudsak i områden där trålfiske och annat fiske förekommer i stor omfattning. Det är för mig självklart att sådan projekt inte bör få tillstånd. I Kattegatt, Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken är konflikterna med fisket inte lika stora.

I andra havsområden är konflikterna mellan fisket och vindkraften inte lika tydlig och inte lika omfattande.

Pelagiskt fiske i Västerhavet, Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken samt siklöjefiske i Bottenviken.

Områden demersal trålning av kräfta och räka. Samt de områden där torsk tidigare trålades Östersjön.

Läs mer om vindkraft

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!