Ibland blir kritiken mot fisket bara bisarr

Sportfiskarnas senaste angrepp på yrkesfisket är mer bisarrt än vad som var möjligt att tänka ut. Enligt sportfiskarna måste fisket som pågått i miljoner år och trålningen som pågått i över 100 år miljöprövas. Det är ett lika befängt krav som att kräva att all existerande jakt, allt existerande jordbruk, all existerande skog (nästan all skog är planterad), all djurhållning, alla anlagda trädgårdar och allt sportfiske med mera måste miljöprövas. Alla bryggor och hamnar som funnits i 100-tals år liksom alla båtar som används och alla gamla byggnader måste enligt samma logik miljöprövas.

Sportfiskarnas krav är befängt, ologiskt, inkonsekvent, ohållbart och bisarrt. Organisationen tycks sväva helt fritt i luftrummet utan någon som helst koppling till verkligheten. Det är uppenbart inte längre en organisation som kan tas på allvar.

Miljöprövning av sportfisket

En miljöprövning av sportfisket skulle förmodligen leda till att det blev förbjudet. Det innebär nämligen enorma utsläpp av växthusgaser och gifter när sportfiskare kör land och rike runt i bilar för att besöka olika fiskevatten. Sen fortsätter utsläppen när de dundrar runt i olika sjöar och hav med motorbåtar. De fångar mängder med fisk där bestånden är små och utsatta för utrotningsrisker. De ägnar sig åt regelrätt djurplågeri när de för nöjes skull fångar fisk som sen släpps ut igen för att återigen fångas.

Men Sportfiskarna vill förstås inte ha en miljöprövning av det egna fisket. De vill bara ha miljöprövning av det fiske som folk lever av så att fisken reserveras för deras nöjesfiske och djurplågeri.

Det går inte att ta Sportfiskarna som organisation på allvar.

Befängt och bisarrt

Varför miljöprövas inte jordbruket? Och varför miljöprövas inte trädgårdsodlingar? Varför miljöprövas inte existerande hamnar och bryggor? Varför miljöprövas inte sportfisket? Och varför miljöprövas inte jakt? Varför miljöprövas inte renskötsel? Varför miljöprövas inte existerande byggnader? Och varför miljöprövas inte existerande vägar och gator?

Svaret är nog helt enkelt att det vore befängt. Samma sak med miljöprövning av fisket.

Läs mer: