Olagliga utkast i det danska jomfruhummerfisket

Danmark har genomfört ett försök med övervakningskameror på ett antal danska jomfruhummertrålare. De har undersökt bifångsten och utkasten av kvoterade fiskarter som torsk, kulmule (kummel), kuller (kolja), mørksej (sej, gråsej) med eller utan övervakningskameror på 12 båtar. Utkast av de nämnda arterna är olagliga. Även utkasten av vitling har undersökts med de utkasten är lagliga. Det har visat sig att med övervakningskameror ombord så minskar de olagliga utkasten:

Data fra kameraovervågningen viser, at der sker udsmid af arter, som er omfattet af landingsforpligtelsen. For torsk og kuller er andelen relativt lav (omkring 5 pct.), mens den er noget højere for kulmule (omkring 15 pct.). Set i forhold til de samlede fangster er der tale om små mængder, men dog mængder som ifølge reglerne skal landes og afskrives på kvoten.

Omfanget af udsmid falder mærkbart, efter at fartøjerne har haft udstyret påmonteret i en periode og har modtaget vejledning fra kamerateamet. Data viser, at den overvejende del af de fisk, som smides, er under mindstemålet. Det er værd at bemærke, at øgede registreringer af BMS-fisk og data med art, antal og længdemål af ulovligt udsmid er tal, som ellers ikke ville forefindes andre steder end ved observatørdata.

Fisken är i allmänhet död när den kastas ut.

Kameraövervakning

Detta har nu lett till att den danska regeringen föreslagit att det ska bli obligatoriskt med kameraövervakning på de danska jomfruhummertrålarna. Detta har lett till protester från danska fiskare:

Formanden for Danmarks Fiskeriforening, Svend-Erik Andersen, mener da heller ikke, at man får noget udbytte af en tvungen overvågning. Derimod er det en slet skjult mistillid til et helt erhverv, hvor fiskerne ellers ikke har lagt skjul på, at de har en aversion mod, at deres arbejde skal video-overvåges. »En overvågning, hvor en fiskerikontrollør kan spole frem og tilbage i videoen og efterfølgende udstede bøder for fejl, der er blevet begået,« siger formanden Svend-Erik Andersen til Politiken.

»Det er ikke intentionen at mistænkeliggøre erhvervet,« lyder det fra Rasmus Prehn (S) i en kommentar, hvor han overraskende giver udtryk for den stikmodsatte holdning og her istedet udtrykker stor tillid til fiskerne. (Red. En sær måde at vise tillid på, ved at indføre endnu en kontrol ombord på kattegat-trawlerne, som om der ikke var love, regler og forordninger nok i dette bureaukratisk befængte fiskeri i forvejen).

DFPO

DFPO:s ordförande Svend-Erik Andersen är en av Danmarks största jomfruhummerfiskare och han har flera gånger uttalat sig på ett lögnaktigt sätt om utkasten i fisket och försöket med övervakningskameror. Bland annat förnekar han att undersökningen faktiskt visar att kameraövervakning faktiskt fungerar:

»Jeg er helt enig i, vi skal gøre, hvad vi kan for at genoprette torskebestanden i Kattegat. Vi har allerede reduceret torskefiskeriet til et absolut minimum. Klimaændringer kan vi nok ikke gøre noget ved, men vi har længe efterlyst en klar indsats i forhold til udledning af næringsstoffer. Det er illusorisk at tro, at kameraovervågning hjælper torskebestanden. Særligt når det fremgår klart af evalueringsrapporten for kameraprojektets første fase, at fiskerne ikke ændrer adfærd, når de får kamera på kombineret med, at vi er langt fra at fiske hele torskekvoten i Kattegat,« udtaler Svend-Erik Andersen.

Dessutom menar han att utkasten är små att de inte har nån betydelse:

Med fiskeriministerens førte hånd, indfører man nu tvungen kameraovervågning af hummertrawlerne i Kattegat. Helt imod resultatet af den netop udsendte undersøgelse, der ifølge Fiskeriets største medlemsorganisation Danmarks Fiskeriforening (DFPO) der med formanden Svend-Erik Andersen’s ord, tidligere har peget på flere punkter i undersøgelsen, der bekræfter fiskernes påstand om bifangsterne her er næsten ikke-eksisterende. Det bekræftes af tallene i rapporten, der taler om en forsvindende lille bifangst og det ville efter fiskeriformandens bedste vilje, være den løftestang, der kunne være med til at afskaffe en obligatorisk kamera-overvågning i jomfruhummerfiskeriet i Kattegat.

Bifångst och utkast

Helt klart är att bifångsten och utkasten vad det gäller kvoterad fiske är ganska små. Så långt har DFPO och Andersen rätt. Frågan är dock om han även har rätt om att det saknar betydelse. Total fiskar något  hundratal danska båtar jomfruhummer i Kattegatt och Skagerak. Även om utkasten är små per båt blir det totalt mycket stora utkast i förhållande till det svaga torskbeståndet. Det är uppenbarligen felaktigt att hävda att utkasten inte har nån som helst betydelse.

De små bifångsterna av torsk är dessutom till stor del en konsekvens av att torskbeståndet i Kattegatt nästan helt försvunnit. Orsaken till försvinnandet är övergödning kombinerat med överfiske under 1990-talet och 2000-talets första årtionde. Idag är landningarna av torsk i princip obefintliga. Inget riktat fiske efter torsk förekommer utan allt som landas är bifångst.

När det gäller det svenska kräftfisket är bifångsterna mycket mindre än de danska bifångsterna. Det beror främts på att svenska båtar i stor utsträckning fiskar med ristförsedd trål vilket ger betydligt mindre bifångster än de SELTRA-trålar som danska fiskare alltid använder. Det finns dessutom färre svenska båtar än danska som fiskar kröfta (jomfruhummer) i Kattegatt och Skagerak.

Läs också:
Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!