Märta Stenevi vill stoppa nåt som inte finns

Märta Stenevi är politikern som vill stoppa nåt som inte finns. I alla fall var det vad hon sa i radioprogrammet P4 Extra den 7 juli när hon uppgav att hon ville stoppa det industriella bottentrålsfisket i Östersjön för det var orsaken till miljöproblemen i Östersjön. Något sådant fiske existerar inte och Östersjöns problem beror på övergödning, klimatförändringar och miljögifter. Hennes uttalande har fått SFPO:s ordförande Peter Ronelöv Olsson att reagera:

Vad du säger är att du vill stoppa något som inte existerar! Är det en politisk fint? Eller är det så att du vill stoppa något som du inte har en aning om vad det är? Kan du ge ett enda exempel på ett svenskt fartyg som bottentrålar i Östersjön?

[…]

Sanningen är att politiken genom att inte säkerställa en fungerande havsmiljöpolitik har bidragit till Östersjöns situation.

  1. Ni har tillåtit reningsverk längst kusten att inte behöva ha full rening (dispenser).
  2. Enskilda avlopp vill ni ska få fortsätta gå orenade ut i Östersjön.
  3. Vintergödsling har ni inte gjort någonting åt! Den pågår utan straffsats och 90% går rakt ut i havet.
  4. Dispensmöjligheten i MB att dumpa muddermassor till havs har säkerställt stora miljöförsyndelser.

Menar du på allvar att syrefria bottnar och den hårda miljöbelastningen är yrkesfiskarnas fel?

Det är djupt ohederligt att lägga skulden på en grupp människor som har fiskat det politiken har bestämt att vi får fiska.

Varför är MP så envist en motståndare till svenskt yrkesfiske som i generationer har försett svenskar med sjömat?

Jag blir rädd när jag hör dig tala om fiskefrågor, helt uppenbart saknar du kunskap men är desto rikare på felaktiga uppfattningar. Är det likadant med andra politiska uppfattningar som MP har?

Det trålfiske som finns

Det mes omfattande fiske som finns i Östersjön är pelagiskt fiske av sill och skarpsill med flyttrål för konsumtion och för tillverkning av fiskmjöl och fiskolja. Ett begränsat fiske med snörpvad finns också. I Bottenhavet och Bottenviken finns dessutom ett småskaligt bottentrålsfiske av siklöja och strömming för konsumtionsändamål. Inget av detta verkar dock Märta Stenevi ha nån som helst kunskap om.

Läs mer om miljöpartiet

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!