Pelagikernas årsmöte

Igår var jag på den offentliga delen av de pelagiska yrkesfiskarnas årsmöte. Det var en intressant tillställning med et par föredrag som stack ut. Det var dels Fredrik Handfasts föredrag om Sotenäs kommun och diskussioner om en eventuellt ny sillmottagningsanläggning i Kungshamn. En av de få djupa hamnar som kan ta emot de största fiskebåtarna. Sillberedningsfabriken i Ellös ligger vid en alldeles för grund hamn vilket gör att de är svårt eller omöjligt för de största båtarna att landa sill direkt till fabriken. I Kungshamn skulle det dock vara möjligt.

Större delen av den svenska fiskberedningsindustrin ligger i Kungshamn. Där finns också en reningsanläggning som kan hantera avfallet samt anläggningar för att tillverka biogas och olika produkter från avloppsvattnet och avfallet. Detta ger stora fördelar om en ny sillmottagningsanläggning kombinerat med en mindre fiskmjölsfabrik byggs i Kungshamn. Problemet i sammanhanget är att allt detta redan finns i Skagen och de svenska pelagiska yrkesfiskarna är delägare i den anläggningen.  De har ju knappast ett intresse av en anläggning som konkurrerar med en de redan äger.

Fiska små fiskar

Ett annat mycket intressant föredrag var Jeppe Koldings om vikten av att främst fiska små fiskar och låt bli de stora. Det är tvärtemot det vanliga tänkandet inom fiskeriförvaltningen men helt i linje med de vetenskapliga rön som visat att fokus vid att fiska stora torskar varit en av de saker som lett till torskkrisen i Östersjön. Det ligger också i linje med det som jag anser vara nödvändigt för att förbättra läget i Östersjön. Kraftigt  ökat fiske av skarpsill. Idag konkurrerar skarpsillen ut både sill och torsk. Den äter samma föda som små sillar och små troskar samt äter ägg och yngel. Den stora mängden skarpsill skapar problem.

Det mesta tyder också på att beståndsbedömningarna av skarpsill är felaktiga. I nästan 30 år har det fiskats över FMSY, dvs över vad som anses långsiktigt hållbart. Beståndet borde under såna förhållanden minska i storlek, Men så har inte skett. Beståndet har varit oförändrat och är på en hållbar nivå. Det borde inte vara möjligt. Nåt är uppenbarligen fel. Dessutom tyder mycket på att beståndet av skarpsill är mycket större än vad ICES uppskattningar ger vid handen.

En som hade ett bidrag till en lösning på detta skarpsillsproblemet var Jonas Hentati Sundberg som presenterade nya lösningar för bättre beståndsuppskattningar med hjälp av drönare och ökad tillgänglighet hos forskarna av ekolodsdata från fiskebåtarna.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!