Stillahavsostron har tagit över i Bohuslän

Stillahavsostronet har tagit över i Bohuslän. Forskare vid Göteborgs universitet har funnit att den invasiva arten utgör två tredjedelar av alla mussel- och ostronarters biomassa. Det behöver inte vara negativt. Då bortsett från att badande lätt skär sig på de sylvassa skalen.

Sommaren 2007 observerades en ny art i stora mängder i grunda områden i Bohuslän. Denna nya art var det invasiva stillahavsostronet, även kallat japanskt ostron (Magallana gigas). Forskare vid Göteborgs universitet har nu för första gången gjort en uppskattning på hur omfattande denna invasion av stillahavsostron är.

I biomassa räknat är stillahavsostronet den vanligaste arten som lever ovanpå bottnarna och utgör ungefär två tredjedelar av den totala biomassan, inklusive blåmusslor och europeiskt ostron.

– Även om vår undersökning gjordes i norra Bohuslän är det troligt att det ser likadant ut längs hela Bohuskusten, säger Youk Greeve i ett pressmeddelande. Han är doktorand i marinbiologi vid Göteborgs universitet.

Kan konkurrera med blåmusslor

Det europeiska ostronen vanligen lever på större djup, mellan 1 och 30 meter än stillahavsostron. Därför är det inte säkert att stillahavsostronet konkurrerar ut den inhemska släktingen.

Det kan vara värre för blåmusslan som också växer vilt i grunda vikar.

– Men vi behöver mer forskning för att kunna uttala oss hur stillahavsostronet påverkar förekomsten av blåmusslor, säger Youk Greeve.

Etableringen av ostronet har sannolikt haft djupgående konsekvenser för ekologin i grunda kusthabitat i Sverige. Något det säkert också kommer att ha i framtiden. Stillahavsostronet växer på varandra och skapar rev som ger nya livsmiljöer för andra arter att leva och trivas i. De påverkar också planktonsamhällena genom att filtrera stora mängder vatten. De långtgående effekterna av ostronets utbredning återstår att undersöka.

Amerikansk knivmussla gräver ner sig

Undersökningen som redovisats i den vetenskapliga tidskriften Frontier in Marine Science gjordes 2021. Forskare inventerade förekomsten av olika mussel- och ostronarter på en rad strandnära havsbottnar i norra Bohuslän. Detta gjorde genom att helt enkelt plocka upp alla musslor och ostron inom utlagda kvadrater på havsbottnen. Resultaten visade att två invasiva arter nu är de vanligaste i Bohuslän. Förutom stillahavsostronet var det också så att den amerikanska knivmusslan (Ensis leei).

– Knivmusslan är bra på att gräva ner sig och klarar sig bra även i områden där sanden blåser bort vid olika stormar, säger Youk Greeve.

Inplanterade i Europa

Spridningen av stillahavsostronet har människan skuld till. När de europeiska ostronen nere på kontinenten slogs ut av parasiter på 1960-talet valde ostronodlare att plantera in stillahavsostron som är mer resistenta mot parasiter. De första exemplaren av den invasiva arten blåste sen över Kattegatt/Skagerak från danska odlingar som larver under hösten 2006.

I svenska vatten har de europeiska ostronen klarat sig från parasitsjukdomar. Många menar också att smaken skiljer sig åt och att det europeiska ostronet är godare.

– Självklart vill vi skydda det inhemska ostronet vid Västkusten, men det går inte att utrota stillahavsostronet, det är livskraftigt och här för att stanna, säger Youk Greeve.

Idag är det bara markägaren som får plocka ostron längs Västkusten. Det finns emellertid planer är att göra det tillåtet för alla att plocka stillahavsostron.

Läs mer om stillahavsostron (kallas också japanska jätteostron)

Gilla Njord på Patreon!
Become a patron at Patreon!