Hur mår Sveriges fiskar och skaldjur?

Hur är läget för hummern? Hur stort är beståndet av kolja i Nordsjön? Det är några av frågorna som får svar i ett kunskapsunderlag – Fisk- och skaldjursbestånd i hav och sötvatten – som tagits fram av SLU Aqua på uppdrag av HaV.

Kunskapsunderlaget presenterar tillstånd och trender för fisk- och skaldjursbestånd i svenska hav och sötvatten. Det används av beslutsfattare i deras förvaltning av kommersiellt fiske. Underlaget är framtaget och drivs av Institutionen för akvatiska resurser (SLU Aqua) genom finansiering från Havs- och vattenmyndigheten (HaV).

– Underlaget tillhandahåller viktig kunskap om fisk- och skaldjursbestånd i vatten längs Sveriges kuster och i våra största sjöar. Informationen baseras på den stora mängd data som SLU Aqua varje år samlar in och analyserar, säger Fredrik Ljunghager i ett pressmeddelande. Han är utredare vid HaV.

Tidigare presenterade resultatet i en pdf-broschyr som gavs ut varje år. Men numera presenteras resultaten i en onlinedatabas som heter Fiskbarometern. Sajten redovisar den biologiska situationen för olika bestånd runt svenska kusten, i de stora insjöarna och bestånd på andra håll som som fiskas av svenska yrkesfiskare på svenska kvot. Dessutom redovisas fisket och var det fiskas. Sajten ger också information om hur fiskeribestånd förvaltas och vad som menas med fiskbestånd.

Gilla Anders Svensson på Patreon!
Become a patron at Patreon!