Det finns inget överfiske i Östersjön

Överfiske betyder att det fiskas mer än vad som är långsiktigt hållbart. Det finns ett mått för vad som anses vara hållbart fiske. Det kallas FMSY där F är fisketrycket och MSY maximalt hållbart uttag av fisk.

Miljöpartiet menar att detta förekommer i Östersjön i en debattartikel i DN. Men det finns inget stöd för det vilket vi kan se i nedanstående diagram som kommer från ICES (den nedre vänsta diagrammet). Varken i Östersjön eller Bottenhavet förekommer det något sillfiske över FMSY och alltså inget överfiske.

I Östersjön som visats i ovanstående bild så ligger lekbeståndet dock på gränsen till att ligga under det gränsvärde som anger om beståndet är överfiskat (i detta fall BLIM men i de flesta fall BMSY) (nedre högra diagrammet). För att det inte ska fortsätta ner under BLIM har kvoten därför minskats.

I Botenhavet har lekbiomassan minskat i flera men den är inte under BLIM. Sillen (strömmingen) alltså inte överfiskad. Men för att undvika en fortsatt minskning av lekbiomassan har kvoten minskats även i Bottenhavet.

Det förekommer alltså inget överfiske. Varken i Östersjön eller Bottenhavet. Inte heller är bestånden överfiskade. Varken i Östersjön eller Boyttenhavet. Miljöpartiet har uppenbarligen noll koll.

Miljöpartisterna som skrivit en debattartikel skriver också också om skarpsill. Så hur ser det då ut där. Det ser ännu bättre ut. Beståndet är inte överfiskat (fisket ligger på FMSY) och det överfiskas (beståndet är över BLIM) inte heller. Det är uppenbart att Miljöpartiet och deras representanter Emma Nohrén, Per Bolund och Rebecka Le Moine inte har en susning om vad de pratar om.

Det finns inget överfiske i Östersjön. Sill och skarpsill är inte överfiskade. Beslutet om kvoterna är helt i linje med kvotråden från forskarna (dvs ICES).

Läs mer: