Tjockläppad multe – okvoterad art som fiskas i andra länder

Under senare år i samband med ökade vattentemperaturer har tjockläppad multe (Chelon labrosus) blivit vanligare i svenska vatten, främst i Kattegatt och Skagerak men även i Östersjön. Läs mer…